09 kwiecień 2017

W niedzielę 2 kwietnia po nabożeństwie odbyło się wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru warszawskiego, poprowadzone przez Łukasza Skurczyńskiego. Podczas zebrania przyjęto m. in. sprawozdania z pracy proboszcza, prezesa Kolegium Kościelnego oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Przedstawiono i zatwierdzono również projekt preliminarza na rok 2017.

Galeria foto