01 czerwiec 2017

Dni Kościoła zorganizowane zostały w Berlinie po raz szósty (wcześniej w 1951, 1961, 1977, 1989 i 2003). Z okazji 500-lecia Reformacji tym razem Kirchentag odbywał się w Berlinie i Wittenbergu. Głównymi organizatorami byli:

  • Kościół Ewangelicki Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EKBO) 
  • Kościół Ewangelicki Niemiec Środkowych (EKM), a przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest pani Christina aus der Au Heymann.

W tym roku dni kościoła (Kirchentag) odbywały się pod hasłem „Ty mnie widzisz” (wg. I Księgi Mojżeszowej rozd. 16 wers 13), a jego symbolem były oczy na pomarańczowym tle. Symbole te zamieszczane były na plakatach, wydawnictwach, ulotkach, koszulkach, chustach i szalikach.

Głównym ośrodkiem wydarzeń, miejscem paneli dyskusyjnych i prezentacji poszczególnych kościół z różnych krajów były obiekty wystawiennicze na ternie Targów Berlińskich (Potsdamer Straße 180-182).

 W całym przebiegu (24-28.05) Kirchentagu wzięło udział ok.140 000 osób z całego świata nie licząc ok. 50 000 osób, które odwiedzały Kirchentag na krótszy czas.

Na ciągu 3 dni imprezy było zaplanowanych ponad 2500 wydarzeń, przygotowanych przez około 50 grup przygotowawczych z pomocą ok.40.000 wolontariuszy.

Z okazji 500-lecia Reformacji w dniu 28 maja 2017 w Wittenberdze odbyło się pod gołym niebem uroczyste nabożeństwo, w którym uczestniczyło ok 180 000 osób.

Wydarzenia Ewangelickich Dni Kościoła odbywały się w wielu punkach Berlina i Wittenbergi.

Tematami Kirchentag’u były problemy migracji, spójności i tolerancji religijnej w Niemczech i Europie oraz reformacji. Panele dyskusyjne dotyczyły m.in. polityki, pokoju i ładu międzynarodowego, celów zrównoważonego rozwoju, zdarzeń dotyczących „ekumenizmu i reformacji” i „teologii uczestnictwa”. Panele były organizowane pod kątem problemów występujących w różnych krajach.

Delegację Zboru Warszawskiego na Ewangelickie Dni Kościoła (Kirchentag) 2017 tworzyli: Monika Polkowska, Grażyna Matyszkiewicz, ks. Michał Jabłoński, Sebastian Roszak i Andrzej Matyszkiewicz.

Oprócz uczestnictwa w wydarzeniach Dni Kościoła mieli oni okazję brać udział w kilku nabożeństwach, co było przeżyciem duchowym, ale również prezentowało inne od naszych elementy liturgii i aktywności wiernych, a także bardzo zróżnicowaną oprawę muzyczną uroczystości.

25 maja 2017 w dniu Wniebowstąpienia w kościele ewangelickim Tempelhof Schönebergodbyło się nabożeństwo ekumeniczne z udziałem katolickiej parafii Serca Jezusowego, parafii „Alt-Tempelhof und Michael” oraz parafii „Paulus”. Nabożeństwo odbywało się w niecodziennych okolicznościach, gdyż pomijając fakt, że sprawowane było pod „gołym” niebem, to podkład muzyczny zapewniały: ponad 20-osobywy zespół  instrumentów dętych „Lankwitz-Horns” oraz band „Jota”. Nabożeństwo prowadziła i kazanie wygłosiła pastor parafii „Paulus”- ElisabethMayer. Modlitwy wygłosili ksiądz oraz pastorzy pozostałych parafii ewangelickich. Należy zaznaczyć, iż katolicki ksiądz parafii Serca Jezusowego kilkukrotnie podkreślał wkład Marcina Lutra w odnowę kościołów chrześcijańskich oraz przywrócenie znaczenia Słowa Bożego. Kolekta przeznaczona była na działania diakonii.

Niezależnie od towarzyszenia uczestnikom nabożeństwa w czasie śpiewania kolejnych pieśni, zespoły muzyczne wykonały samodzielnie utwory, także zawierające elementy jazzowe. Po nabożeństwie można było poczęstować się bajglami z masłem i sokiem oraz wodą. Pogoda nie rozpieszczała uczestników i lekkie kurtki były mile widziane.

We wtorek 26 maja 2017 w kościele parafii Paulus na „TempelhoferFeld” odbyło się nabożeństwo z udziałem polskich uczestników Kirchentagu. Liturgięsprawował pastor Stephan Schaar, zaś kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński. Kazanie wygłoszone było po polsku, a tłumaczyła je pani Monika Polkowska. Oprawę muzyczną zapewnił Chór z akompaniamentem puzonów.

Po powitaniu i interludium muzycznym odśpiewano po polskui niemiecku Psalm 139.

Przedstawiciel Parafii Warszawskiej pan Sebastian Roszak ze swadą i humorem poinformował zebranych o działaniach i sytuacji naszej parafii. Odśpiewano pieśń, a po krótkiej modlitwie zacytowano Fragment Listu do Koryntian rozdział 10, wersy 11-17, a następnie wspólnie odśpiewano pieśń „Ciągły niepokój na świecie”. Kazanie wygłosił ks. Michał Jabłoński opierając się na fragmencie II Księgi Mojżeszowej, rozdział 24 wersy 9-11. Kazanie wygłoszone było po polsku, a tłumaczyła je pani Monika Polkowska. Utwór w wykonaniu chóru poprzedził modlitwę eucharystyczną i słowa ustanowenia sakramentu wieczerzy Pańskiej. Chleb i sok rozdzielane były przez uczestników nabożeństwa, którzy rozeszli się i zebrali wokół 8 stołów. Ten rodzaj sprawowania sakramentu stosowany jest wyjątkowo. Uczestnicy pozostali przy stołach ok. 10 minut jedząc pozostały chleb z kilkoma rodzajami humusu i rozmawiając. Następnie wszyscy wrócili na swoje miejsca, aby dokończyć liturgię i przyjąć błogosławieństwo.Odczytano ogłoszenia Parafialne, wygłoszono modlitwy indywidualne (Fürbitten) i stojąc odśpiewano końcową pieśń.

Kolekta przeznaczona była na rosyjskojęzyczny telefon zaufania „Doweria” oraz stowarzyszenie ESTAruppinwspierające uchodźców w brandenburskim regionie Prignitz.

W niedzielę 28 maja 2017 o godz. 11 w kościele parafii Paulus na „TempelhoferFeld" odbyło się nabożeństwo kończące Kirchentag w parafii Paulus. W nabożeństwie uczestniczyła grupa młodzieży z Augsburga pod opieką pastora BarndtaOffenbergera. Nabożeństwo prowadziła pastor parafii „Paulus”- ElisabethMayer, Słowo Boże zwierało fragmenty Ewangelii św. Jana (rozdział 7 wersy 37-39), a  kazanie oparte o I List św., Pawła do Koryntian (rozdz. 13) wygłosił pastor Offenberger. Nabożeństwo połączone było z uroczystością chrztu.

Oprawę muzyczną stanowiły wykonania organowe utworów Bacha oraz akompaniament fortepianowy. Uczestnicy uczyli się śpiewać kanon „DieHerrlichkeit des Herrn”, należy powiedzieć- z umiarkowanym sukcesem. Oprócz kanonu odśpiewano 7 krótkich pieśni.

    
Delegaci Zboru Warszawskiego na Ewangelickie Dni Kościoła wyrażają podziękowania pastorowi StephanowiSchaarowi i wszystkim członkom parafii Paulus za serdeczne przyjęcie, stworzenie prawdziwie przyjacielskiej, rodzinnej atmosfery, ale także za niezwykle pouczające informacje i oprowadzenie po obiektach związanych z tragiczną przeszłością Berlina i jego mieszkańców.

Galeria foto