21 czerwiec 2017

W niedzielę, 18 czerwca 2017 r., nabożeństwo poprowadzone zostało przy współudziale nauczycieli i uczniów ze Szkoły Niedzielnej. Program nabożeństwa, opracowany przez Hannę Trandę w oparciu o liturgię dla dzieci Filipińskiego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy, odbył się pod hasłem: Czy jestem dla ciebie niesprawiedliwy? Na zakończenie kierownik Szkoły Niedzielnej dr Hanna Tranda podziękowała Marzenie Matejce, Alinie Potemskiej, Bożenie Kaczor i Mateuszowi  Jelinkowi za współpracę, a następnie zostały wręczone świadectwa nauczania religii.
Serdecznie dziękujemy za oprawę muzyczną nabożeństwa: Łucji Szablewskiej-Borzykowskiej za piękne odtworzenie filipińskich pieśni, Janowi Tabęckiemu za akompaniament oraz organiście Damianowi Skowrońskiemu. Dziękujemy również Krzysztofowi Urbanowi za graficzne opracowanie świadectw oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej Filipin.

Galeria foto