03 lipiec 2017

W niedzielę, 2 lipca 2017 r. odbył się panel dyskusyjny pt. „Chrześcijanie LGBT, chrześcijaństwo wobec LGBT”. Wzięli w nim udział teolożka dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT, socjolożka dr hab. Dorota Hall, prof. IFiS PAN oraz Marcin Dzierżanowski dziennikarz i współkoordynator ekumenicznej grupy chrześcijan LGBT „Wiara i Tęcza”. Zebranych powitał proboszcz Michał Jabłoński, a spotkanie poprowadził Łukasz Skurczyński.

Paneliści odnieśli się do tematu przewodniego omawiając obecną sytuację osób LGBT w kościołach w Polsce i na świecie. Dr hab. Kalina Wojciechowska przedstawiła stan dyskusji na temat błogosławieństw związków jednopłciowych i ordynacji osób LGBT w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, a także przytoczyła jej teologiczne podstawy. Dr hab. Dorota Hall omówiła historię chrześcijańskich ruchów LGBT na świecie i w Polsce, a Marcin Dzierżanowski mówił o doświadczeniach wierzących uczestników grupy „Wiara i Tęcza” oraz o potrzebie dostrzeżenia ich problemów przez wspólnoty i kościoły.

W późniejszej dyskusji spośród naszych parafian głos zabrali między innymi prof. Jarosław Świderski, Renata Kim i Jakub Niewiadomski, a spośród zebranych gości pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Andrzej Siciński.

Spotkanie podsumowało przyjęte brawami stwierdzenie, że nie sposób odnieść się do wszystkich aspektów tak szerokiego zagadnienia podczas tak krótkiej dyskusji, dlatego liczymy na kolejne spotkania, które dadzą możliwość przyjrzenia się im bliżej.

Galeria foto