25 grudzień 2017

IV Niedziela Adwentu
Wigilia Bożego Narodzenia

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Święto Bożego Narodzenia, w poniedziałek, 25 grudnia, odbędzie się o 10.30; nabożeństwo w II Dzień Świąt Bożego Narodzenia, we wtorek, 26 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30. Nabożeństwa te poprowadzi ks. Michał Jabłoński.
2. Nabożeństwo na zakończenie roku, w niedzielę, 31 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30, a nabożeństwu towarzyszył będzie chór Modo Maiorum, który na zakończenie zaśpiewa kilka kolęd. Noworoczne nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, w poniedziałek, 1 stycznia 2018 roku, rozpocznie się o godz. 10.30. Obydwa te nabożeństwa poprowadzi ks. Roman Lipiński.
3. Po przerwie świątecznej Diakonia wznowi dyżury w środę, 3 stycznia, w godz. 11.00-13.00.
4. Środowe zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej, studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się po przerwie świątecznej, 3 stycznia.
5. Nabożeństwo w Święto Epifanii, w sobotę, 6 stycznia, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 7 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
6. W poniedziałek, 8 stycznia, odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00, comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne.
7. W kancelarii parafii można nabyć „Z Biblią na co dzień 2018” w cenie 12 zł i Kalendarz Ewangelicki 2018 za 30 zł.
8. Do odbioru bądź nabycia jest ostatni tegoroczny numer „Jednoty”. Redakcja „Jednoty” zachęca do wykupienia prenumeraty na rok 2018. Ceny pozostają bez zmian i wywieszone są na tablicy w parafii.
9. W dniach 27-29 grudnia kancelaria parafii będzie nieczynna.
10. Przy wyjściu z kościoła wyłożone są egzemplarze Biuletynu parafialnego.
11. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 769 zł.