27 marzec 2018

Nasz organista - Michał Markuszewski został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego odznaką  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wyróżnienie zostało wręczone przez JM Rektora UMFC prof. Klaudiusza Barana podczas uroczystego koncertu Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca na zakończenie obchodów 90-lecia Wydziału UMFC w Warszawie.