28 marzec 2018

„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki i mam klucze śmierci i piekła” Obj1,18

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,

Co daje nam wielkanocna wiara? Myślę, że jednym z powodów wiary jest pragnienie, by historia wielkanocna była prawdziwa. Bo wiara wyrasta z tęsknoty. A ona, jako coś bardzo podstawowego w ludzkim istnieniu, sprzeciwia się panowaniu klęski, niesprawiedliwości, wrogości, uprzedzeniom, wreszcie śmierci. Większość z nas chce wierzyć, by zdarzenie wielkanocne okazało się prawdziwe z powodu obietnicy, że pewnego dnia spotkamy się z naszymi bliskimi, których dzisiaj z nami nie ma, że prawda, sprawiedliwość i miłość zwyciężą.

Niektórzy zarzucają osobom wierzącym, że wierzą w bajki. Czyż jednak przez dzieje ludzkości nie opowiadano bajek i fantastycznych opowieści? I czy większość baśni nie kończy się szczęśliwie! Podobnie jak w życiu, tak i w baśniach istnieją walka i ból, lecz na koniec, w cudowny sposób, łzy zastąpione zostają uśmiechem. Z historią wielkanocną jest podobnie.

„Bóg nie zniszczył zła, On je przemienił. Nie powstrzymał ukrzyżowania, On wzbudził z martwych” – napisała Dorothy Seyers.

Wierzymy w Zmartwychwstanie, ponieważ dzięki niemu poznajemy Boga. Wiemy, że Bóg jest miłością i wiemy, że nie chcemy poddawać się uczuciu rozpaczy, beznadziei czy apatii w obliczu zła w świecie i w człowieku. Z jakiegoś powodu – a myślę, że sednem jest ludzka wolność – Bóg pozwala toczyć się temu światu ze wszystkimi dramatami i tragediami. Wierzę też, że kochający Bóg nie jest zadowolony z tego świata, ale Boża miłość znajdzie na niego sposób. Bóg nie pozwoli by wygrało zło.

Dzięki Wielkanocy możemy mieć nadzieję, że łzy przez nas wylane, otrzymywane ciosy, emocjonalny ból, udręka z powodu obcowania ze złem, to wszystko stanie się wspomnieniem, na podobieństwo blizn Jezusa. Blizny całkowicie nie znikną, lecz przestaną boleć. Otrzymujemy nowy początek – początek wielkanocny.

Postrzeganie ludzkiej historii skupia się zwykle na wojnach i przemocy, bólu, tragedii i śmierci. Z takiego punktu widzenia, Wielkanoc wydaje się być jakimś baśniowym wyjątkiem, jednorazowym wydarzeniem popełnionym przez Boga. Lecz tak, jak cuda nie są podstawą wiary, tak i cud Zmartwychwstania traktowany jednorazowo nie przyniesie prawdziwej pociechy.

Jeśli jednak potraktujemy Wielkanoc za punkt wyjścia, za dowód na to, jak Bóg traktuje tych, których kocha, to wtedy ludzka historia nabiera innego sensu, a nadzieja zaczyna wypływać jak lawa spod gorzkiej skorupy codziennego życia.

I tej nadziei, pozwalającej inaczej patrzeć na życie, życzymy Wam wszystkim!


Piotr Niewieczerzał
Prezes Kolegium Kościelnego

ks. Michał Jabłoński
Proboszcz

Zapraszamy na nabożeństwa w okresie świątecznym

  • 25 marca (Niedziela Palmowa) – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 10.30
  • 29 marca (Wielki Czwartek) – przygotowanie do Wieczerzy Pańskiej – sala parafialna – godz. 18.00
  • 30 marca (Wielki Piątek) – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 17.00
  • 1 kwietnia (Niedziela Zmartwychwstania) – nabożeństwa z Wieczerzą Pańską – g. 8.30 i 10.30
  • 2  kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – nabożeństwo – g. 10.30

Jeśli ktokolwiek z członków Zboru chciałby, aby w okresie świątecznym odwiedził go duchowny, prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej (tel. 831 23 83 lub 636 99 45).