19 kwiecień 2018

Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Miodowa 21c (wejście od ul. Schillera), aula Centrum Luterańskiego.

Założenia i cele konferencji

W roku 2017 minęło 500 lat od ogłoszenia przez Marcina Lutra 95 tez wymierzonych w odpusty, których treść stała się zarzewiem Reformacji w Niemczech i w wielu innych krajach europejskich. Równolegle do Reformacji luterańskiej postępowały reformy w kantonach szwajcarskich, Strasburgu i ciążącej ku Helwetom Genewie. Owocem Reformacji luterańskiej stały się Kościoły ewangelicko-augsburskie, zaś teolodzy szwajcarscy położyli podwaliny pod Kościoły ewangelicko-reformowane. Warto pamiętać, iż ewangelicyzm (w obydwu swoich odmianach) obok wymiaru religijnego był również fenomenem kulturowym, społecznym i polityczno-gospodarczym, kształtując w istotny sposób umysłowość narodów, które go przyjęły.

Jednym z najważniejszych czynników konstytuujących kulturę społeczeństw ewangelickich był stosunek protestantów do wychowania i edukacji. Już we wczesnym okresie istnienia Reformacji jej zwolennicy przykładali bardzo duże znaczenie do zagadnienia wychowania i rozwoju szkolnictwa. W krajach objętych ruchem reformacyjnym zaczęły powstawać szkoły zapewniające wysoki poziom kształcenia, stosujące nowoczesne podręczniki i metody dydaktyczne. Nastąpił również rozwój teoretycznej refleksji dotyczącej problematyki związanej z wychowaniem. Rozkwit szkolnictwa protestanckiego miał miejsce także w państwie polsko-litewskim, w którym pojawiły się uczelnie ewangelickie na europejskim poziomie, będące jednocześnie instytucjami oświatowymi i ośrodkami naukowymi. 

Materiały do pobrania:

- o konferencji

- plakat