06 lipiec 2018

Serdecznie zapraszamy na ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego dla żeglarzy, które odbędzie się 15 lipca oraz 12 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00 w Porcie „Rybaczówka” na Kalu Jezioro Mamry.

Szczegółowe informacje u organizatora i prowadzącego nabożeństwo – Władysława Scholla z parafii warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego – tel. 601-84-75-39.

Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie
Psalm 25,4