09 wrzesień 2018

15. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 121 I Kor 8, 1-6 Mk 7, 1-8
Kaz: 5 Mż 6, 20-25

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 16 września, rozpocznie się o godz. 10:30 i poprowadzą je kaznodzieja świecki Marta Borkowska i mgr teologii Mateusz Jelinek.
2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Dzisiaj, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele nabożeństwo wieczorne, które poprowadzi mgr teologii Mateusz Jelinek.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Najbliższe spotkanie PTEw odbędzie się  w poniedziałek, 17 września 2018 r., o godz. 17:30 w sali naszej parafii. Prelegentem będzie pan dr Grzegorz Michalak, który wygłosi prelekcję: „Ewangelicy reformowani wileńscy i warszawscy w okresie międzywojennym. Doświadczenia z kwerendy naukowej.”
6. Rodzina naszej parafianki pilnie poszukuje najemcy do 2-wu pokojowego mieszkania na Żoliborzu. Więcej informacji w kancelarii parafii.
7. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 887 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.