16 wrzesień 2018

W dniach 12 i 13 września 2018 roku odbyły się Konsultacje Diakonijne organizowane od wielu lat przez Komisję Diakonijną Polskiej Rady Ekumenicznej. Tym razem gospodarzem spotkania był ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia w Białymstoku.

Naszą Diakonię i parafię reprezentowali: Biruta Przewłocka-Pachnik, Marzena Matejka, Katarzyna Karpińska i Krzysztof Urban. Tegoroczne Konsultacje Diakonijne, które odbyły się pod hasłem "Kościelna Opieka Senioralna", były bardzo udane, a wiele spotkań i obserwacja pracy z osobami potrzebującymi będzie pewnym impulsem do działań dla przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

W ramach spotkania mieliśmy okazję zapozanć się z opieką senioralną w województwie podlaskim, zarówno z punktu widzenia Urzędu Wojewówdzkiego w Białymstoku, jak i ośrodków kościelnych oraz społecznych. Gościliśmy w Centrum Wielopokoleniowego KLANZA przy ul. Witosa 15B w Białymstoku. Centrum m. in. prowadzi innowacyjną Szkołę SuperBabci i SuperDziadka, gdzie starsze osoby mają szansę aktywizacji w środowisku lokalnym, a młodsze pokolenie zdobywa wiedzę i wspaniale spędza wolny czas z seniorami. Goście mogli zapoznać się z działaniami na rzecz seniorów oraz wziąć udział w przykładowych grach integracyjnych.

Drugiego dnia Konsultacji odwiedziliśmy Świętą Górę Grabarkę i Dom Opieki we wsi Grabarka, gdzie ugościł nas i oprowadził po placówce o. Ignacy. Następnie udaliśmy się do Hajnówki, gdzie zwiedziliśmy Dom Opieki Samarytanin dla osób starszych i warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych. O placówkach opowiedzieli nam ks. Michał Niegierewicz oraz współpracownicy. Ostatnim punktem naszych Konsultacji była wizyta w Domu Opieki w Trześciance. Ks. Marek Wasilewski oprowadził nas po placówce opowiedział o codziennej pracy. Mieliśmy też możliwość porozmawiania z pensjonariuszami mieszkającymi w tym domu.

Galeria foto