21 wrzesień 2018

18:00 - Otwarcie
18:10 - Koncert Ekumenicznego Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod dyr. Pawła Hruszwickiego
18:45 - prezentacja Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
19:00 - Pytania i odpowiedzi
19:15 - Wiadomości o Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP
19:30 - Pytania i odpowiedzi
20:00 - Koncert JERYCHO
20:35 - Krótki film o Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP
20:40 - Pytania i odpowiedzi
21:00 - Prezentacja Biblii brzeskiej
21:30 - Koncert organowy Michała Markuszewskiego
22:30 - Podsumowanie wiadomości o Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP
– „Jak wielbimy Boga?”
22:45 - Pytania i odpowiedzi
23:00 - Wspólny śpiew
23:30 - Modlitwa ekumeniczna na zakończenie NOCY ŚWIĄTYŃ

Zapraszamy! Sobota 22.09. od 18:00.