02 październik 2018

W dniach 28 września – 1 października br. gościliśmy – na zaproszenie Diakonii i warszawskiej parafii – delegację z ewangelicko-reformowanej parafii Muri-Gümligen w Szwajcarii. Przybyli Maria Prendergast, była sekretarz parafii Muri-Gümligen i honorowa członkini naszej parafii, pastor Christoph Knoch, proboszcz zboru Muri-Gümligen, Hanns Stauffer – członek tamtejszej rady parafialnej i Samuel Hunziker, wnuk i towarzysz podróży Marii Prendergast.

Głównym punktem programu było wręczenie nagród im. ks. bp. Jana Niewieczerzała, przyznawanych za działalność charytatywną podczas Gali UBI CARITAS, osobom i instytucjom nominowanym przez Diakonię: Marii Prendergast, pastorowej Wandzie Trandowej i parafii ewangelicko-reformowanej w Muri-Gümligen. W sobotę po południu goście zwiedzili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

W niedzielę goście uczestniczyli w nabożeństwie z Wieczerzą Pańską w naszym kościele – kazanie wygłosił pastor Christoph Knoch – a potem spotkali się ze zborem w domu parafialnym. W poniedziałek odwiedzili nasz cmentarz, a następnie zwiedzali Warszawę, m.in. podziwiając jej panoramę z 30. piętra Pałacu Kultury i Nauki.

Galeria foto