29 październik 2018

Zarząd Oddziału Warszawskiego Federacji Caecilianum zaprasza na koncert zorganizowany w stulecie odzyskania niepodległości pt. MODLITWA DO BOGARODZICY. Koncert odbędzie się w niedzielę 4 listopada 2018 r. o godz. 20.00 w Kościele Św. Zygmunta w Warszawie, pl. Konfederacji 55. Wezmą w nim udział 4 warszawskie chóry: Ekumeniczny Chór Parafialny Kościoła Ewangeliczno-Reformowanego pod dyr. Pawła Hruszwickiego, Warszawski Chór Polonia pod dyr. Zbigniewa Szablewskiego, Chór Bazyliki Świętego Krzyża pod dyr. Emilii Melon oraz Chór Spes in Deo pod dyr. Joanny Kuczewskiej. Przy organach Adam Kuczewski.
Kierownik artystyczny - Paweł Hruszwicki
W programie utwory polskich kompozytorów, m.in. T. Klonowskiego, K. Kurpińskiego, J. Maklakiewicza, F. Nowowiejskiego, S. Surzyńskiego i J. Świdra.

WSTĘP WOLNY

cecylianum plakat