19 listopad 2018

W poniedziałek 12 listopada 2018 roku w ewangelicko-augsburskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej odbyło się kolejne spotkanie „Dinozaurów”, jak nazywają siebie wciąż niesłychanie aktywni przedstawiciele młodzieży ewangelickiej, którzy wspominając młodzieńcze lata, mówią o czasach okołowojennych…

To, z pozoru „kolejne” spotkanie, nie było jednak tak całkiem zwyczajne. Okazało się, że koledzy pamiętali o tym, iż 31 października 1943 roku miała miejsce w Radomiu konfirmacja ks. bpa Zdzisława Trandy, a troje z nich było świadkami tego wydarzenia. Wzruszające przemówienie wygłosił pan Wiesław Missol, syn ks. Włodzimierza Missola z Radomia. Ks. Michał Jabłoński złożył ks. Zdzisławowi serdeczne życzenia, w których podkreślał, jak wielu ludzi czerpało i czerpie z jego przyjaźni, ale też jak wielką przyjaźnią wielu osób ks. Zdzisław zawsze był i wciąż jest otoczony. Po życzeniach ks. Michał odmówił modlitwę.

A potem popłynęły wspomnienia. Znakomita pamięć, ale przede wszystkim nieprawdopodobna precyzja ks. Zdzisława w przedstawianiu zdarzeń sprzed 75 lat (a przedtem jeszcze jego opowieść o pierwszych dniach zawieruchy wojennej, której padł ofiarą, ale z której w końcu wyszedł obronną ręką), wzbudziły podziw słuchaczy.

Honory domu czyniły z niespożytą siłą i wzruszającym ciepłem pani Ewa Weigle i pani Alina Burmajster. O takich wieczorach wielka literatura mówi, że należą do niezwykłych i niezapomnianych. To prawda…

Galeria foto