14 grudzień 2018

Narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany,
a na Jego barkach spoczęło panowanie.
Nazwano Go imieniem: Cudowny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.
(Iz 9, 5)

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,

Istnieje w malarstwie obraz przedstawiający narodziny Jezusa jako zdarzenie niepozorne, dziejące się wśród zwyczajnego życia wiejskiej osady, dzieci jeżdżących na łyżwach, kobiet tłoczących się przy jarmarcznych straganach, sań i wozów, zwierząt kręcących się między ludźmi. W tym krajobrazie przychodzi na świat Chrystus. W ten sposób malarz chciał powiedzieć, jak niezauważalnie, cicho i skromnie zstępuje Bóg w ludzką codzienność.

Tajemnica Bożej łaski i pokoju objawia się wpośród ludzkiego życia, a nie gdzieś daleko od niego.

I po to jest nam potrzebny czas Adwentu i Świąt! Aby w najbliższych tygodniach doświadczać tajemnicy Bożej łaski i pokoju objawionych w Betlejem, by odnowić naszą wiarę, by znów otworzyć się na tę tajemnicę, która uświadamia nam inny wymiar świata, dający głębię i pewność naszemu życiu. By po zakończonym nabożeństwie, po powrocie do codziennego życia i do wszystkiego, co ono przynosi, być świadomym tej łaski dotykającej i obejmującej nasze życie. Łaski znalezienia Chrystusa Narodzonego nie tylko wokół naszych rodzinnych stołów i wokół Stołu Pańskiego, lecz także wśród biednych, głodnych i bezdomnych. By widzieć miłość Bożą w twarzach bliskich i przyjaciół i osób mniej nam życzliwych, zamkniętych w sobie, żyjących w odosobnieniu. By słyszeć Jego radość nie tylko w śmiechu dziecka, lecz również w odgłosach wydawanych przez całe Stworzenie. By poznawać Jego pokój i w harmonii wewnętrznej, i pośród zgiełku i wrzawy, a Jego łaskę znajdować tak samo w dobrobycie, jak i w klęskach i porażkach.

W czasie światecznych spotkań z bliźnimi i każdym stworzeniem wkładajmy całe serce w relacje, w których od dawna żyjemy i w te, które dzięki tym Świętom rozpoczęliśmy...

Życzymy wam wszystkim radości przebywania z Jezusem, Bliźnimi i całym Stworzeniem!

Piotr Niewieczerzał                                                                            ks. Michał Jabłoński
  Prezes Kolegium                                                                                    Proboszcz

Rozkład nabożeństw świątecznych:

22 grudnia 2018 r. (sobota) – spotkanie wigilijne dla dorosłych – godz. 16.00.
23 grudnia 2018 r. (niedziela) – Gwiazdka dla dzieci – w czasie nabożeństwa – godz. 10.30.
24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – Wigilia – nabożeństwo – godz. 16.00.
25 grudnia 2018 r. (wtorek) – Boże Narodzenie – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 10.30.
26 grudnia 2018 r. (środa) – II Dzień Świąt – nabożeństwo – godz. 10.30.
30 grudnia 2018 r. (niedziela) – I Niedziela po Bożym Narodzeniu – nabożeństwo – godz. 10.30.
31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – zakończenie roku – nabożeństwo – godz. 17.00.
1 stycznia 2019 r.  (wtorek) – Nowy Rok – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 10.30.

Osoby, które pragną odwiedzin duchownego przed Świętami, proszone są o kontakt z kancelarią parafii. (tel.: (22) 831 23 83 lub 636 99 45)