25 marzec 2019

W dniu 23 marca br. Ogólne Zgromadzenie Zboru wybrało prezesa i członków Kolegium Kościelnego nowej kadencji.

Prezesem Kolegium został Piotr Niewieczerzał.

Członkami Kolegium zostali według liczby głosów:

  1. Monika Weber
  2. Barbara Rayska
  3. Maciej Skierski
  4. Katarzyna Karpińska
  5. Katarzyna Jankowska
  6. Wojciech Baran
  7. Katarzyna Okulska

Zastępczyniami członków Kolegium zostały:

  1. Paulina Osińska
  2. Ewa Scholl

Galeria foto