30 kwiecień 2019

Na początku marca ks. Michał Jabłoński otrzymał zaproszenie do udziału w kuratorskim oprowadzaniu po wystawie "Daniel Rycharski Strachy" zorganizowanej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Powiślu. Kuratorskie oprowadzanie pomyślane zostało jako dzielenie się z widzami własnymi odczuciami, jakie wywołują w oprowadzającym oglądane eksponaty. Ks. Jabłoński poruszał w swoich przemyśleniach różne aspekty: społeczne, etyczne, religijne jednocześnie często przypominając zebranym kim jest i z jakiego środowiska się wywodzi. Spotkanie to miało oddźwięk na tyle pozytywny, że ks. Jabłoński został zaproszony ponownie do oprowadzania grupy słuchaczy "Dojrzali Wspaniali", co miało miejsce 11 kwietnia.

Galeria foto