11 grudzień 2019

„Nie lękajcie się, oto głoszę wam wielką radość, która będzie dla całego ludu.
Zbawiciel Chrystus, Pan, urodził się wam dzisiaj w mieście Dawidowym.” (Łk 2, 10-11)

Drogie Siostry, Drodzy Bracia,
Pozdrawiamy Was w czasie, gdy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i same Święta znów stoją u naszych drzwi. Ten wyjątkowy czas jak mały psotnik wychyli się
zza rogu, przebiegnie wokół nas, wpadnie do naszych domów, narobi zamieszania i zniknie, a my spojrzymy w kalendarz ze zdziwieniem: „Już znów do pracy? Do szkoły!” Jak to? Już? Nawet nie zdążył nam się ten czas spodobać...
Rok w rok dzieci i dorośli liczą, ile w te Święta będzie wolnych dni i ferii świątecznych. Ale Boże Narodzenie nie jest jedynie datą w kalendarzu. Nie istnieje tylko pomiędzy Adwentem a Nowym Rokiem. Boże Narodzenie to wydarzenie w ludzkim sercu. Boże Narodzenie oznacza spotkanie człowieka z Bogiem, które może mieć miejsce zawsze
i wszędzie. Trzeba być tylko przygotowanym, umieć słuchać, by nie przeoczyć Tego, którego warto wreszcie spotkać…
W tym roku dzieci i wielu dorosłych będą mieć kilkanaście dni wolnego! „Ależ to będą wspaniałe Święta!” A jednak głębia przeżywania Świąt nie jest związana z liczbą wolnych dni, lecz z jakością ich przeżywania. Istoty Świąt Bożego Narodzenia nie spotkasz w samym tylko świątecznym czasie i atmosferze, w zapachach i blaskach, w kolędach i odświętnych strojach. Prawdziwe Boże Narodzenie staje się dopiero wtedy, kiedy w odpowiedzi na Dobrą Nowinę nasze chętne i otwarte serca odpowiadają przebaczeniem i pojednaniem z Bogiem, ludźmi i całym stworzeniem. Wtedy rodzi się nam radość i Zbawiciel.
Tej radości z narodzenia naszego Zbawiciela i pojednania z innymi życzymy Wam wszystkim!

Piotr Niewieczerzał
Prezes Kolegium

ks. Michał Jabłoński
Proboszcz Parafii

Rozkład nabożeństw świątecznych:
21 grudnia 2019 r. (sobota) – spotkanie wigilijne dla dorosłych – godz. 16.00.
22 grudnia 2019 r. (niedziela) – Gwiazdka dla dzieci – w czasie nabożeństwa o godz. 10.30.
24 grudnia 2019 r. (wtorek) – Wigilia – nabożeństwo – godz. 16.00.
25 grudnia 2019 r. (środa) – Boże Narodzenie – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 10.30.
26 grudnia 2019 r. (czwartek) – II Dzień Świąt – nabożeństwo – godz. 10.30.
29 grudnia 2019 r. (niedziela) – nabożeństwo – godz. 10.30.
31 grudnia 2019 r. (wtorek) – zakończenie roku – nabożeństwo – godz. 17.00.
1 stycznia 2020 r. (środa) – Nowy Rok – nabożeństwo z Wieczerzą Pańską – godz. 17.00.

Osoby, które pragną odwiedzin duchownego przed Świętami, proszone są o kontakt z kancelarią parafii – tel. 22 636 99 45.