18 styczeń 2020

2. Niedziela po Epifanii
Ps. 105, 1-8 Rz 12, 9-16 J 2, 1-11
Kaz: Jr 14, 1-9

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 26 stycznia, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Dzisiaj po nabożeństwie odbędą się zajęcia dla młodzieży przedkonfirmacyjnej.
4. Również dziś, po nabożeństwie, o godz. 12.00 odbędzie się kolejne spotkanie pt. „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary? – Predestynacja” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Zapraszamy!
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
6. Próby Chóru Kameralnego naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. W środę, 22 stycznia, odbędą się: studium biblijne o godz. 18.00 oraz zajęcia na temat nauki naszego Kościoła i spotkanie medytacyjne o godz. 19.00.
8. Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele, w czasie którego kazanie wygłosi p. dyr. Małgorzata Platajs, odbędzie się jutro, czyli w poniedziałek, 20 stycznia, o godz. 18.00 i będzie nagrywane przez telewizję. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie, jak również we wszystkich nabożeństwach ekumenicznych. Programy nabożeństw dostępne są w kościele i w parafii.
9. W niedzielę, 26 stycznia, po nabożeństwie o godz. 13.00 odbędą się zajęcia dla młodzieży pokonfirmacyjnej.
10. W poniedziałek, 3 lutego, o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosi Iga Zalisz, nowa dyrektorka Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Zapraszamy!
11. W kancelarii można nabyć Kalendarz ewangelicki na rok 2020 i Z Biblią na co dzień.
Do odbioru bądź nabycia jest również nowy numer 4/2019 Jednoty poświęcony Ulrychowi Zwingliemu i roli mediów w Kościołach. Cena egzemplarza wynosi 10 zł. Zachęcamy do prenumeraty pisma.
12. Lista dla osób chętnych do pomocy w organizacji herbatek niedzielnych znajduje się w kancelarii. Prosimy o zapisywanie się na dyżury!
13. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
14. W dwie kolejne niedziele, 26 stycznia i 2 lutego, przeprowadzana będzie zbiórka funduszy na pomoc dla Zuzanny Waś – młodej, utalentowanej ceramiczki, koleżanki kilkorga z nas, która walczy z  bardzo agresywnym rakiem piersi. Nieco ponad pół roku temu walkę z tą chorobą po trzech ciężkich latach przegrała jej mama. Pozostawiła jej, jak mówi Zuzia, wzór – jak dzielnie walczyć oraz... mutację genetyczną BRCA1. Od października 2019 roku ruszyła machina konsultacji, działań, poszukiwań... Zuzia obecnie jest w trakcie chemioterapii, co powoduje, że nie jest w stanie pracować. Aby walczyć z chorobą, trzeba nie tylko poddać się leczeniu, lecz również w miarę możliwości dobrze się odżywiać i suplementować. ZUS nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z leczeniem. Tak więc osoba tak ciężko chora, aby żyć i móc się leczyć, zdana jest w bardzo dużym stopniu na najbliższych i przyjaciół. W przedsionku kościoła będzie znajdował się koszyk na datki, które Diakonia warszawska przekaże Zuzi, aby wspomóc ją w tych trudnych dla niej chwilach. Nie pozostawiajmy Jej samej i wesprzyjmy Zuzię!
15. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 435 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.