pobierz mp3

24.07.2017 | W dniu 23 lipca 2017 nabożeństwo z Wieczerzą Pańską poprowadzili wspólnie ks. bp Marek Izdebski i ks. Michał Jabłoński. Ks. Jabłoński przeczytał fragment Psalmu 40, a następnie wiceprezes Kolegium Kościelnego Katarzyna Karpińska zacytowała następujące fragmenty Pisma Świętego: Księga Izajasza rozdział 49 wersy 8-13, I List św. Pawła do Koryntian rozdział 12 wersy od 3 do 13.
Następnie odbyła się uroczystość wprowadzenie w służbę kaznodziei świeckiego Marty Borkowskiej. Ślubowanie od Marty Borkowskiej przyjął ks. bp Marek Izdebski.
Kazanie wygłosiła świeżo mianowana kaznodzieja świecka, a nawiązywało ono do wersów 5-42 z rozdziału 4 Ewangelii św. Jana.
Ze Śpiewnika Ewangelickiego odśpiewano pieśni nr 321, 566, 314 oraz pieśń 593 „Dziękujmy Bogu wraz”.