11. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 113,1-8,   2 Sm 12,1-10.13-15a,   Ef 2,4-10
Kazanie  Mt 21,28-32

Podajemy jako drugą zapowiedź, że 9 września 2017 roku w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie w związek małżeński wstąpią Agata Skierska, córka Krzysztofa Bandoły-Skierskiego i Anny z d. Skierska, lat 30, panna, wyznania ewangelicko-reformowanego i Łukasz Miszkurka, syn Grzegorza i Ewy z d. Rozen, lat 37, kawaler, wyznania rzymskokatolickiego. Państwo młodzi serdecznie zapraszają parafian na swój ślub!   


1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, w niedzielę, 3 września, inaugurujące rok szkolny, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Po nabożeństwie odbędzie się obowiązkowe zebranie rodziców z kierowniczką Szkoły Niedzielnej, panią Hanną Trandą.  
2. Dziś wieczorem, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Giampaolo di Rosa z Rzymu. Wstęp wolny, zapraszamy!  
3. W parafii wystawione jest pudełko na pomysły i pytania parafian do Kolegium Kościelnego. Na podstawie tych zgłoszeń członkowie Kolegium będą mogli przygotowywać tematy na spotkania informacyjne. Prosimy o zgłaszanie tematów!
4. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 622 zł.