15. Niedziela po Trójcy Świętej Niedziela Diakonii
Ps 112: 5-9,  1 Mż. 4, 1-16, 1 J 4, 7-12,  Kazanie Łk 10, 25-37

Wspominamy dzisiaj, w przeddzień 1. rocznicy śmierci, śp. Alojzego Twardeckiego, naszego współwyznawcę, zmarłego w wieku 78 lat 27 września 2016 roku w Warszawie. Jako dziecko wywieziony został do Niemiec i zaadoptowany przez niemiecką rodzinę, odnaleziony przez swą polską matkę, powrócił do Polski, skończył Wydział Prawa UW i Wydział Germanistyki UW i UAM w Poznaniu, aktywnie działając na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Autor książki autobiograficznej „Szkoła janczarów – listy do niemieckiego przyjaciela”, służył w Straży Pożarnej w stopniu młodszego brygadiera (majora), wykładowca akademicki, wychowawca i przyjaciel młodzieży.  
Zmarłego wspominają obaj synowie i córka z rodzinami i przyjaciele.

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 1 października, w Dziękczynne Święto Żniw, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Dzisiaj o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Willibald Guggenmos z St. Galen. Wstęp wolny, zapraszamy!
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. W poniedziałek, 25 września, o godz. 18.00 odbędzie się Ewangelickie Spotkanie Kobiet w Parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy przy ul. Kredytowej 4. Spotkania te będą się odbywały na Kredytowej do zakończenia remontu naszej parafii. Temat najbliższego spotkania: „Jak nas wychowywano, a jakie jesteśmy”. Wprowadzenie do dyskusji poprowadzi diakon Małgorzata Gaś. Zachęcamy parafianki do zgłaszania pomysłów, które mogłyby być  tematem kolejnych spotkań.
6. W środę, 27 września, o godz. 17.00, w zakrystii naszego kościoła odbędą się zajęcia przedkonfirmacyjne.
7. Próba Chóru naszego Kościoła odbędzie się w piątek, 29 września, o godz. 18.00 w zakrystii kościoła.
8. W poniedziałek, 2 października, w naszym kościele o godz. 18.00 odbędzie się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Zapraszamy!  
9. W środę, 4 października, wznowione zostaną zajęcia wieczorne: o godz. 18.00 godzina biblijna, a o 19.00 na temat nauki naszego Kościoła. Zajęcia odbywać się będą w zakrystii kościoła.
10. Z powodu remontu domu parafialnego herbatki po nabożeństwie odbywają się w przedsionku kościoła.
11. W związku z dzisiejszą Niedzielą Diakonii podajemy informacje związane z działalnością Diakonii naszego Kościoła i Diakonii warszawskiej: Na konto Diakonii Kościoła wpłynęła kwota 11.131,27 złotych z tytułu 1% od podatku dochodowego za rok 2016. Dziękujemy ofiarodawcom! Diakonia zajmuje się współpracą ekumeniczną z Diakonią Polską (KEA), Caritas Polska oraz Eleosem (Kościół Prawosławny) w takich dziedzinach, jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (świece wigilijne) oraz skarbonki pasyjne, bierze również udział w Gali UBI Caritas, w której nagradzane są osoby zasłużone na niwie pracy charytatywnej w naszym Kościele. Na wniosek Rady Diakonii i zgodnie z zaleceniem Synodu 2017 Diakonia przystąpiła do akcji na rzecz głodującej ludności Świata przeznaczając na ten cel kwotę 4000 zł.  Diakonia prowadzi stałą akcję częściowej refundacji kosztów leków dla Parafii Kościoła oraz Diaspory.
12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 610 zł.