Ps 90,1-14 (15-17),   Hi 14,1-6,   Rz 14,7-9
Kazanie:  Łk 11,14-23

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w czwartek, 9 listopada 2017 roku, zmarł nasz parafianin,
śp. Andrzej Robert Kowalski, urodzony 2 marca 1937 r. w Warszawie, syn Józefa i Marii z domu  Osiejewskiej, z zawodu matematyk, z zamiłowania muzyk, aktywny uczestnik życia naszego Kościoła. O dacie pogrzebu zawiadomimy w najbliższych dniach.

Wspominamy dzisiaj zmarłego 7 listopada 1981 r. ks. Jana Niewieczerzała, znakomitego kaznodzieję, oddanego współwyznawcom duszpasterza, organizatora życia religijnego, zaangażowanego ekumenistę.
Ks. biskup Jan Niewieczerzał urodził się 23 kwietnia 1914 r. w Łodzi w wielodzietnej rodzinie potomków Braci Czeskich. Po ukończeniu studiów na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, wojennej tułaczce i kilkuletniej pracy duszpasterskiej w Czechosłowacji, objął w 1949 r. funkcję proboszcza parafii warszawskiej, którą sprawował do 1979 r. Z woli Synodu przez 25 lat pełnił funkcję biskupa Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Jako wieloletni prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, obdarzony wyjątkowym darem zjednywania ludzi, łagodzenia napięć i konfliktów ks. bp Jan Niewieczerzał odegrał ważną rolę w zbliżeniu i współpracy między Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej oraz propagowaniu idei jedności chrześcijan w kraju i za granicą. Za jego prezesury nastąpiło m.in. zacieśnienie współpracy z Kościołem Ewangelickim  RFN, co spowodowało zaangażowanie chrześcijan na rzecz pojednania między Polską a Niemcami, pokonania traumy wojennej przeszłości i przebaczenia oraz budowania wspólnej przyszłości.
Ks. bp Jan Niewieczerzał był również wykładowcą zagadnień ekumenicznych w ChAT
i wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika "Jednota", który reaktywował po latach przerwy w jego wydawaniu spowodowanej wojną.
W 1943 r. poślubił córkę łódzkiego nauczyciela Benitę z d. Kaus, z którą miał córkę i syna. Był kochającym, tolerancyjnym ojcem, uczącym dzieci miłości do Boga oraz życzliwości i szacunku dla ludzi bez względu na ich rasę, narodowość czy wyznanie.
Dzisiaj wspominają Go córka, syn, wnuczka, rodzina i przyjaciele.

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 19 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzi je Michał Koktysz.
2. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodzieja świecki Marta Borkowska.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. W środę, 15 listopada, odbędą się: o godz. 17.00 zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej, o godz. 18.00 studium biblijne, a o godz. 19.00 zajęcia na temat nauki naszego Kościoła. Wszystkie zajęcia odbywają się w zakrystii – wejście od tyłu kościoła.
6. Próba chóru naszego Kościoła odbędzie się w piątek, 17 listopada, o godz. 18.00 w zakrystii kościoła.
7. Dziś dobiega końca akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”, w której zbieramy paczki dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii oraz dla dzieci uchodźców. Na ulotce, wyłożonej w kościele, znajdują się dokładne informacje, jak przygotować paczkę, przy której składaniu należy w kancelarii wpłacić 10 zł. Paczki można dziś jeszcze przekazać do kancelarii parafii.
8. W kancelarii parafii jest do wglądu protokół ostatniego Ogólnego Zgromadzenia Zboru.
9. Diakonia organizuje w niedzielę, 26 listopada, po nabożeństwie kiermasz świąteczny i loterię fantową w kawiarence w przedsionku kościoła. Prosimy o przynoszenie fantów, które zasilą naszą loterię!
10. Osoby chętne do współpracy przy założeniu w parafii Klubu Podróżnika proszone są o zgłaszanie się do pani Elżbiety Wojciechowskiej-Baran.
11. Po nabożeństwie zapraszamy do kawiarenki w przedsionku kościoła na herbatkę, której przygotowaniem zajmie się nasza parafianka, pani Urszula Bucińska.
12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 598 zł.