Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego – Niedziela Wieczności
Ps. 126   Iz. 65,17-25,   Obj. 21:1-3, 22-27
Kazanie:  Łk. 12, 42-48


1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w I Niedzielę Adwentu, 3 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj, po nabożeństwie, odbędzie się loteria fantowa w kawiarence w przedsionku kościoła, a za tydzień, 3 grudnia, po nabożeństwie – kiermasz wieńców adwentowych. Wpływy z loterii i kiermaszu Diakonia przeznacza na pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału!
3. Również dzisiaj odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Karol Mossakowski z Paryża. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
6. W środę, 29 listopada, odbędą się: o godz. 17.00 zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej, o godz. 18.00 studium biblijne, a o godz. 19.00 zajęcia na temat nauki naszego Kościoła. Wszystkie zajęcia odbywają się w zakrystii – wejście od tyłu kościoła.
7. Próba chóru naszego Kościoła odbędzie się w piątek, 1 grudnia, o godz. 18.00 w zakrystii kościoła.
8. Comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w poniedziałek, 4 grudnia, o godz. 18.00 w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej.
9. Zakład Historii Sztuk Plastycznych zaprasza na seminarium z okazji 500-lecia Reformacji, na którym zostaną wygłoszone następujące referaty: prof. Andrzej J. Baranowski „Architektura sakralna wyznawców ewangelii na tle rozwoju Reformacji, wiek XVI-XVIII”, Waldemar Komorowski z Muzeum Narodowego w Krakowie "Kilka uwag o architekturze zborów małopolskich w wieku XVI" i Piotr Lasek z Instytutu Sztuki PAN „Wieże ariańskie – mit i rzeczywistość”. Spotkanie rozpocznie się 5 grudnia o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Sztuki PAN przy ul. Długiej 26.
10. Kolegium Kościelne zawiadamia, że w sobotę, 9 grudnia, o godz. 16.00 odbędzie się jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru. Zawiadomienia zostały wysłane. W kancelarii parafii jest do wglądu protokół ostatniego Zgromadzenia Zboru. Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacania składki parafialnej.
11. Kolegium zaprasza parafian do współorganizacji wieczoru wigilijnego, który odbędzie się w sobotę, 16 grudnia, o godz. 17.00 w naszym kościele. Listy z propozycjami kulinarnymi znajdują się w kancelarii. Prosimy chętnych o wpisywanie się na listy. W kancelarii jest również lista ofiar na Gwiazdkę dla dzieci.
12. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 461 zł.