OGŁOSZENIA – SOBOTA – 6 stycznia 2017 r.
Święto Epifanii
Ps. 72, 1-3.10-13.17-19 Iz. 60, 1-6 Kol. 1, 24-27
Kazanie: Mt. 2, 1-12

Nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, w niedzielę 7 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.

 

OGŁOSZENIA – NIEDZIELA – 7 stycznia 2017 r.
I Niedziela po Epifanii
Ps. 89 Iz. 42, 1-7 Mt. 3, 13-17
Kazanie: I Kor. 1, 26-31

1. Nabożeństwo, w niedzielę, 14 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę, 14 stycznia, rozpocznie się o godz. 19.00.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej numer 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się w piątki od godz. 18.00 w zakrystii.
5. W poniedziałek, 8 stycznia, odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00 comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosi Tomasz Szymański z Kościoła anglikańskiego.
6. W środę, 10 stycznia, odbędą się: o godz. 17.00 zajęcia dla grupy przedkonfirmacyjnej, o godz. 18.00 studium biblijne, a o godz. 19.00 zajęcia na temat nauki naszego Kościoła. Zajęcia odbywają się w zakrystii – wejście od tyłu kościoła.
7. W kancelarii parafii można nabyć „Z Biblią na co dzień 2018” w cenie 12 zł i Kalendarz Ewangelicki 2018 za 30 zł.
8. Do odbioru bądź nabycia jest ostatni zeszłoroczny numer „Jednoty”. Redakcja „Jednoty” zachęca do wykupienia prenumeraty na rok 2018. Ceny pozostają bez zmian. Więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
9. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
10. Zwracamy się również o pomoc dla Antosia Pysza, trzyletniego chłopca, cierpiącego na padaczkę, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wadę serca i inne poważne schorzenia. Chłopiec jest synem Pauliny i ks. Marcina Pysza z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Można mu pomóc przekazując 1% podatku dochodowego. Numer KRS i adres Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dostępne są na stoliku przy wyjściu z kościoła.
11. Na stoliku przy wyjściu z kościoła wyłożony jest harmonogram tegorocznych nabożeństw ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
12. Kolekta z nabożeństw świątecznych i noworocznych wyniosła łącznie 1785 zł.