II Niedziela po Epifanii
Ps. 105,1-8 2 Mż 33,17b-23 J 2,1-11
Kazanie: 1 Kor 2,1-10

1. Nabożeństwo, w niedzielę, 21 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. W czasie nabożeństwa ks. Michał Jabłoński będzie uhonorowany nagrodą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Nabożeństwo będzie nagrywane przez TVP.
2. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je p. Matylda Winnicka.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej numer 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. W okresie ferii zimowych środowe zajęcia dla młodzieży przedkonfirmacyjnej są odwołane.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się w piątki od godz. 18.00 w zakrystii.
7. Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza w poniedziałek, 15 stycznia, o godz. 17.30, na spotkanie promocyjne książki dr Ewy Jóźwiak pt. „Sachsowie – Polacy z wyboru”. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4.
8. Kolegium Kościelne dziękuje panu Karolowi Cyprowskiemu za zmodernizowanie naszej strony internetowej i dostosowanie jej do obecnych wymagań technicznych. Gdyby nie mrówcza praca pana Karola, nasza strona nie mogłaby funkcjonować. Serdecznie dziękujemy!
9. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. 1% podatku możemy też przekazać na leczenie Daniela Lewińskiego, naszego parafianina. Dane do wpisu są wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła, a więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
10. Zwracamy się o pomoc dla Antosia Pysza, trzyletniego chłopca, cierpiącego na padaczkę, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, wadę serca i inne poważne schorzenia. Chłopiec jest synem Pauliny i ks. Marcina Pysza z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Można mu pomóc przekazując 1% podatku dochodowego. Numer KRS i adres Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dostępne są na stoliku przy wyjściu z kościoła i na tablicy w parafii.
11. W kancelarii parafii można nabyć „Z Biblią na co dzień 2018” w cenie 12 zł i Kalendarz Ewangelicki 2018 za 30 zł.
12. Do odbioru bądź nabycia jest ostatni zeszłoroczny numer „Jednoty”. Redakcja „Jednoty” zachęca do wykupienia prenumeraty na rok 2018. Ceny pozostają bez zmian. Więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
13. Na stoliku przy wyjściu z kościoła wyłożony jest harmonogram tegorocznych nabożeństw ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo w naszym kościele odbędzie się w czwartek, 18 stycznia, o godz. 18.00.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 535 zł.