2. Niedziela przed Postem – Sexagesimae – 60 dni przed Wielkanocą
Ps. 119: 89-91,105-116 Iz. 55, 6-11 II Kor. 11:18,23b-30
Kazanie Mk 4,26-29

W piątą rocznicę śmierci wspominamy Jana i Jadwigę Zaunarów. Jadwiga Zaunar 
z domu Zielińska, urodzona 20 września 1931 roku, córka Edmunda Zielińskiego, oficera wywiadu Wojska Polskiego II  RP, zmarła 1 stycznia 2013 roku. Jan Zaunar, syn księdza Ludwika Zaunara, prezes Synodu, prezes Konsystorza, członek Kolegium Kościelnego, zmarł 27 lipca 2013 roku.  Zmarłych wspominają córki, wnuki i prawnuki z rodzinami.
1. Nabożeństwo w niedzielę, 11 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo wieczorne rozpocznie się za tydzień o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodzieja świecki Marta Borkowska.
1. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej numer 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
2. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
3. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się w piątki od godz. 18.00 w zakrystii.
4. W poniedziałek, 5 lutego, odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy, o godz. 18.00, comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne.
5. W środę, 7 lutego, odbędą się: o godz. 17.00 – zajęcia przedkonfirmacyjne, o godz. 18.00 – godzina biblijna, a o godz. 19.00 – zajęcia na temat nauki naszego Kościoła. Zajęcia odbywają się w zakrystii – wejście od tyłu kościoła.
6. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. 1% podatku możemy też przekazać na leczenie Daniela Lewińskiego, naszego parafianina. Dane do wpisu są wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła, a więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
7. Pomocy możemy również udzielić Antosiowi Pyszowi, trzyletniemu chłopcu, cierpiącemu na padaczkę, wadę serca i inne poważne schorzenia. Antoś jest synem Pauliny i ks. Marcina Pyszów z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Można mu pomóc przekazując 1% podatku dochodowego. Numer KRS i adres Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dostępne są na stoliku przy wyjściu z kościoła i na tablicy w parafii.
8. Do odbioru bądź nabycia jest ostatni zeszłoroczny numer „Jednoty”. Redakcja „Jednoty” zachęca do wykupienia prenumeraty na rok 2018. Ceny pozostają bez zmian. Więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
9. Kolegium Kościelne pilnie poszukuje wolontariuszy chętnych do obsługi fotograficznej wydarzeń parafialnych oraz do obsługi nagłośnienia w kościele i w sali zborowej. Zadanie jest proste i nie wymaga profesjonalnych umiejętności. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafii.
10. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 456 zł.