Niedziela Przedpostna – Estomihi
Ps. 31, 2-9 Am. 5, 21-24 I Kor. 13,1-13
Kazanie Mk 8,31-38

1. Nabożeństwo w niedzielę, 18 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne rozpocznie się dzisiaj o godz. 19.00 i poprowadzi je kaznodzieja świecki Marta Borkowska.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej numer 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się w piątki od godz. 18.00 w zakrystii.
5. W środę, 14 lutego, odbędą się: o godz. 17.00 – zajęcia przedkonfirmacyjne, o godz. 18.00 – godzina biblijna, a o godz. 19.00 – zajęcia na temat nauki naszego Kościoła. Zajęcia odbywają się w zakrystii – wejście od tyłu kościoła.
6. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. 1% podatku możemy też przekazać na leczenie Daniela Lewińskiego, naszego parafianina. Dane do wpisu są wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła, a więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
7. Pomocy możemy również udzielić Antosiowi Pyszowi, trzyletniemu chłopcu, cierpiącemu na padaczkę, wadę serca i inne poważne schorzenia. Antoś jest synem Pauliny i ks. Marcina Pyszów z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Można mu pomóc przekazując 1% podatku dochodowego. Numer KRS i adres Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dostępne są na stoliku przy wyjściu z kościoła i na tablicy w parafii.
8. Do odbioru bądź nabycia jest ostatni zeszłoroczny numer „Jednoty”. Redakcja „Jednoty” zachęca do wykupienia prenumeraty na rok 2018. Ceny pozostają bez zmian. Więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
9. Kolegium Kościelne pilnie poszukuje wolontariuszy chętnych do obsługi fotograficznej wydarzeń parafialnych oraz do obsługi nagłośnienia w kościele i w sali zborowej. Zadanie jest proste i nie wymaga profesjonalnych umiejętności. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w kancelarii parafii.
10. W niedzielę, 25 lutego, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 pierwszy w tym roku koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Daniel Zaretsky z St. Petersburga. Wstęp wolny, zapraszamy!
11. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 558 zł.