2. Niedziela Pasyjna – Reminiscere
Ps. 10, 4.11-14,17-18 Rz. 5, 1-5 Mk. 12,1-2
Kazanie Flp. 6, 7

W szóstą rocznicę śmierci wspominamy ks. Lecha Trandę, urodzonego 24 listopada 1956 roku w Warszawie, syna ks. Bogdana i Wandy Trandów, zmarłego 23 lutego 2012 roku w wieku 55 lat. Ks. Lech Tranda był duchownym naszego Kościoła, proboszczem zboru warszawskiego, pastorem parafii w Kleszczowie. Pamiętamy Go przede wszystkim jako człowieka wielkiego serca i temperamentu, otwartego i bezpośredniego, niosącego natychmiastową pomoc potrzebującym. Pomocy ks. Lech udzielał wszystkim: członkom macierzystego zboru i innych parafii, osobom spoza Kościoła i spoza Polski, zwłaszcza naszym braciom z Ukrainy. Wdzięczni jesteśmy Bogu za życie i pracę ks. Lecha Trandy, za to, że dane nam było Go spotkać. Wspominamy Go łącząc się w modlitwie z Jego Rodziną i Przyjaciółmi!

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 4 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej numer 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się w piątki od godz. 18.00 w zakrystii.
5. Dzisiaj, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele pierwszy w tym roku koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Daniel Zaretsky z St. Petersburga. Wstęp wolny, zapraszamy!
6. W środę, 28 lutego, odbędą się: o godz. 17.00 – zajęcia przedkonfirmacyjne, o godz. 18.00 – godzina biblijna, a o godz. 19.00 – zajęcia na temat nauki naszego Kościoła. Zajęcia odbywają się w zakrystii – wejście od tyłu kościoła.
7. Kobiety wszystkich wyznań zapraszają na ekumeniczne nabożeństwo w ramach Światowego Dnia Modlitwy, które odbędzie się w piątek, 2 marca, o godz. 18.00, w Kościele starokatolickim mariawitów przy ul. Wolskiej 186. Tegoroczny program nabożeństwa został przygotowany przez kobiety z Surinamu pod hasłem: „Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre”. Zapraszamy wszystkich na to nabożeństwo!
8. W poniedziałek, 5 marca, o godz. 18.00, w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 4 A odbędzie się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Serdecznie zapraszamy!
9. Kolegium Kościelne Parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie zwołuje na sobotę, 17 marca 2016 r., wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się o godz. 16.00 w naszym kościele. Zawiadomienia na papierze można odebrać w kancelarii parafii. Również w kancelarii można zapoznać się z protokołem poprzedniego zgromadzenia.
10. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. 1% podatku możemy też przekazać na leczenie Daniela Lewińskiego, naszego parafianina. Dane do wpisu są wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła, a więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
11. Pomocy możemy również udzielić Antosiowi Pyszowi, trzyletniemu chłopcu, cierpiącemu na padaczkę, wadę serca i inne poważne schorzenia. Antoś jest synem Pauliny i ks. Marcina Pyszów z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Można mu pomóc przekazując 1% podatku dochodowego. Numer KRS i adres Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dostępne są na stoliku przy wyjściu z kościoła i na tablicy w parafii.
12. Parafia w Zelowie planuje zorganizowanie kolonii dla dzieci naszego Kościoła. Odbędą się one w Zelowie, w dniach od 13 lipca (popołudnie) do 22 lipca (południe) br. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
13. Warszawska Diakonia i Kolegium Kościelne poszukują wśród członków zboru osób młodych i w sile wieku, chętnych do pomocy starszym samotnym członkom naszej parafii. Prosimy chętnych do wpisywania się na listę w kancelarii.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 394 zł.
15. Organizujemy dziś, poza kolektą, zbiórkę funduszy na zakup generatora dla żłobka i szpitala w Nazoume w Beninie. Więcej informacji przedstawi teraz p. Katarzyna Okulska, która po nabożeństwie będzie zbierać pieniądze przy wyjściu z kościoła.