3. Niedziela Pasyjna – Oculi
Ps. 34,12-23 1 Krl. 19, 1-13 1 P. 1, 13-19
Kazanie Łk. 9, 57-62

 1. Nabożeństwo w niedzielę, 11 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę, 11 marca, odbędzie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej numer 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się w piątki od godz. 18.00 w zakrystii.
6. W poniedziałek, 5 marca, o godz. 18.00, w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 4 A odbędzie się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Serdecznie zapraszamy!
7. W środę, 7 marca, odbędą się: o godz. 17.00 – zajęcia przedkonfirmacyjne, o godz. 18.00 – godzina biblijna, a o godz. 19.00 – zajęcia na temat nauki naszego Kościoła. Zajęcia odbywają się w zakrystii – wejście od tyłu kościoła.
8. Koło Pań przy Parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy zaprasza na doroczne spotkanie czterech warszawskich parafii ewangelickich, które odbędzie się w czwartek, 15 marca, o godz. 16.30 w sali nr 1 w parafii przy Kredytowej 4.
9. W piątek, 16 marca, odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00 nabożeństwo dziękczynne z okazji jednotomowego wydania Biblii ekumenicznej. Zapraszamy!
10. Kolegium Kościelne Parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie zwołuje na sobotę, 17 marca br., wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się o godz. 16.00 w naszym kościele. W kancelarii parafii można zapoznać się z protokołem poprzedniego zgromadzenia.
11. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. 1% podatku możemy też przekazać na leczenie Daniela Lewińskiego, naszego parafianina. Dane do wpisu są wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła, a więcej informacji znajduje się na tablicy ogłoszeń w parafii.
12. Pomocy możemy również udzielić Antosiowi Pyszowi, trzyletniemu chłopcu, cierpiącemu na padaczkę, wadę serca i inne poważne schorzenia. Antoś jest synem Pauliny i ks. Marcina Pyszów z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Można mu pomóc przekazując 1% podatku dochodowego. Numer KRS i adres Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” dostępne są na stoliku przy wyjściu z kościoła i na tablicy w parafii.
13. Parafia w Zelowie planuje zorganizowanie kolonii dla dzieci naszego Kościoła. Odbędą się one w Zelowie, w dniach od 13 lipca (popołudnie) do 22 lipca (południe) br. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
14. Warszawska Diakonia i Kolegium Kościelne poszukują wśród członków zboru osób młodych i w sile wieku, chętnych do pomocy starszym samotnym członkom naszej parafii. Prosimy chętnych do wpisywania się na listę w kancelarii.
15. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 467 zł. Zbiórka pieniędzy na generator dla żłobka i szpitala w Nazoume w Beninie wyniosła 1775 zł. Dziękujemy za ofiarność!