1. Niedziela po Wielkanocy - Quasimodogeniti
Ps. 116, 1-9     Iz. 40, 26-31    Kol. 2, 12-15
Kazanie  J 20, 19-23


1. Nabożeństwo w niedzielę, 15 kwietnia, odbędzie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne odbędzie się o godz. 19.00 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.  
2. Po dzisiejszym nabożeństwie, o godz. 12.30, odbędzie się zebranie delegatów na Synod.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem w Szkole Podstawowej numer 221 przy ul. Ogrodowej 42/44.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki od godz. 18.00 w parafii.
6. W poniedziałek, 9 kwietnia, o godz. 18.00 odbędzie się w naszym kościele comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne. Kazanie wygłosi Agnieszka Godfrejów-Tranogórska, rzeczniczka Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Zapraszamy!
7. W środę, 11 kwietnia, zajęcia przedkonfirmacyjne odbędą się o godz. 17.00, godzina biblijna o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Zajęcia odbywają się w zakrystii kościoła.
8. W dniach 19-22 kwietnia będziemy gościć około 50-osobową grupę  młodzieży i dorosłych z Niemiec, z Detmold, z Krajowego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Lippe, który od lat jest partnerskim Kościołem dla naszego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Nasi bracia i siostry z Niemiec przyjeżdżają, aby uczcić 75. rocznicę zagłady getta warszawskiego. W czasie pobytu w Warszawie będą chcieli spotkać się z nami, poznać nas. Bardzo prosimy wszystkich parafian o aktywny udział w niedzielnych uroczystościach. Program wizyty gości w niedzielę, 22 kwietnia, wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.  
9. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne są wywieszone na tablicy ogłoszeń w parafii, a także znajdują się na stoliku przy wyjściu z kościoła.
10. Parafia w Zelowie planuje zorganizowanie kolonii dla dzieci naszego Kościoła. Odbędą się one w Zelowie, w dniach od 13 lipca (popołudnie) do 22 lipca (południe) br. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
11. Warszawska Diakonia i Kolegium Kościelne poszukują wśród członków zboru osób młodych i w sile wieku, chętnych do pomocy starszym samotnym członkom naszej parafii. Prosimy chętnych do wpisywania się na listę w kancelarii.
12. Prowadzimy w kancelarii zapisy na zakup Biblii Ekumenicznej – w przypadku zakupu przez Parafię większej liczby egzemplarzy można liczyć na zniżki.
13. W kancelarii jest przygotowana lista dla chętnych do pomocy w organizacji tegorocznej Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę 19 maja.
14. Jest już w sprzedaży książka Ewy Jóźwiak „Sachsowie – Polacy z wyboru” w cenie 25 zł. Można ją nabyć w kancelarii parafii.
15. Do nabycia bądź odebrania jest nowy numer 1/2018 „Jednoty”. Abonentom przypominamy o opłaceniu prenumeraty na bieżący rok, zachęcamy też nowych czytelników do zaprenumerowania naszego czasopisma.
16. Kolekta z nabożeństw świątecznych wyniosła 3 267 zł.