3. NIEDZIELA PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Ps 103, 8-17 Ez 18, 1-4. 21-24. 32 I J 1,5-2,1 Kazanie: Łk 15,1-10

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w czwartek, 14 czerwca, zmarła nagłą śmiercią w wieku 44 lat śp. Katarzyna Regent-Nguyen, niedoszła członkini naszego zboru, żona naszego parafianina Khoa Nguyena, mama 8-letniego Gustawa. Pożegnanie Zmarłej odbędzie się w środę, 20 czerwca o godz. 13:00 na naszym cmentarzu. W smutku i modlitwie łączymy się z rodziną i bliskimi Zmarłej.

Jako trzecią zapowiedź podajemy, że w związek małżeński zamierzają wstąpić
Jan Diehl-Michałowski, wyznania ewangelicko-reformowanego i Olga Farida Assanowicz, wyznania rzymskokatolickiego. Ich ślub, na który serdecznie zapraszają cały zbór, odbędzie się w sobotę, 23 czerwca, o godz. 16:00 w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Zaproszenie na ślub jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w parafii. Państwo młodzi proszą, żeby zamiast kwiatów przekazywać datki na Polską Akcję Humanitarną.

Jako drugą zapowiedź podajemy, że w związek małżeński zamierzają wstąpić Michał Jabłoński i Monika Polkowska, oboje wyznania ewangelicko-reformowanego. Ich ślub odbędzie się w sobotę, 30 czerwca, o godz. 16:00 w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie.

 1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 24 czerwca, rozpocznie się o godz. 10:30 i poprowadzą je ks. Roman Lipiński i ks. Michał Jabłoński. W czasie nabożeństwa nastąpi akt przyjęcia do naszego Kościoła 11 nowych członków.
2. Diakonia dyżuruje w środy w godzinach 11:00-13:00 i w niedziele po nabożeństwie.
3. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18:00.
4. W środę, 20 czerwca, godzina biblijna odbędzie się o godz. 18:00 w sali zborowej w budynku parafii.
5. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ogłasza rekrutację na studia licencjackie i magisterskie na Wydziałach Pedagogicznym i Teologicznym. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w parafii i stronie internetowej uczelni.
6. W niedzielę, 24 czerwca, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19:00 kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpi Franz Lörch z Niemiec. Wstęp wolny, zapraszamy!
7. Na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje na temat wycieczki do Izraela.
8. W dniach 1-15 lipca parafia będzie nieczynna z powodu remontu pomieszczeń na parterze budynku.
9. Kolekta z ostatniego nabożeństwa, przeznaczona na pomoc dla głodujących w Afryce, wyniosła 718 zł.