17. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps. 25, 4-15 Rz 10, 9-17 Mt 15, 21-28
Kazanie: Iz 49, 1-6

W 22. rocznicę śmierci wspominamy ks. Bogdana Trandę, duchownego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, działacza ekumenicznego, wychowawcę młodzieży, jej nauczyciela i przyjaciela. Ks. Bogdan był proboszczem parafii warszawskiej, długoletnim redaktorem naczelnym „Jednoty”, publicystą, tłumaczem. Zmarł przedwcześnie 21 września 1996 r.
Wraz z całym zborem łączymy się we wspomnieniu i modlitwie z Rodziną ks. Bogdana Trandy.

Podajemy jako pierwszą, drugą i trzecią zapowiedź, że w związek małżeński zamierzają wstąpić Oliwia Katarzyna Błaszczyk, wyznania rzymskokatolickiego i Paweł Witold Borkowski, wyznania ewangelicko-reformowanego. Nabożeństwo ślubne odbędzie się w naszym kościele w sobotę, 29 września, o godz. 15.00.

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Dziękczynne Święto Żniw w niedzielę, 30 września, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzą je ks. Michał Jabłoński i ks. Christoph Knoch ze Szwajcarii, który wygłosi kazanie.
2. Dzisiaj po nabożeństwie, o godz. 12.00, zapraszamy na spotkanie z Dale Andrew, przewodniczącym Towarzystwa Kwakrów w Paryżu, który przedstawi wykład pt.: „Jak kwakrzy pomagali uchodźcom w europejskich kryzysach XX wieku”. Po wykładzie zapraszamy na dyskusję z prelegentem.
3. Również dzisiaj odbędzie się w naszym kościele o godz. 19:00 kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpi Jean-Paul Imbert z Francji. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Od 28 września do 1 października gościć będziemy grupę Szwajcarów z bratniej parafii ewangelicko-reformowanej Muri-Gümligen. Pobyt gości związany jest z przyznaniem przez Diakonię naszego Kościoła nagrody im ks. bpa Jana Niewieczerzała w czasie gali Ubi Caritas pani Marii Prendergast i parafii ewangelicko-reformowanej Muri-Gümligen. Nagrodzona będzie również pani pastorowa Wanda Trandowa. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w sobotę, 29 września, o godz. 11.00 w katedrze praskiej przy ul. Floriana. W niedzielę, 30 września, goście będą uczestniczyć w naszym nabożeństwie, a potem spotkają się ze zborem podczas herbatki.
5. W środę, 3 października, rozpoczynają się zajęcia studium biblijnego o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Również w środę odbywają się o godz. 19.00 spotkania medytacyjne.
6. W czwartek, 4 października, odbędzie się w naszej parafii o godz. 16.30 spotkanie Pań z czterech warszawskich parafii ewangelickich.
7. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
8. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
9. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
10. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 602 zł.

 Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.