18. Niedziela po Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto Żniw
Ps. 104,10-15, 27-30 Iz 58, 7-12 1 Tm 4, 4-5
Kazanie: Łk 12, 13-21

Podajemy jako pierwszą zapowiedź, że w związek małżeński zamierzają wstąpić Małgorzata Kopka, bezwyznaniowa i Tomasz Piątek, wyznania ewangelicko-reformowanego. Nabożeństwo ślubne odbędzie się w naszym kościele w sobotę, 20 października, o godz. 16.00.

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 7 października, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. W środę, 3 października, rozpoczynają się zajęcia studium biblijnego o godz. 18.00
i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00. Również w środę odbywają się o godz. 19.00 spotkania medytacyjne.
3. W czwartek, 4 października, odbędzie się w naszej parafii o godz. 16.30 spotkanie Pań z czterech warszawskich parafii ewangelickich.
4. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła764 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.