24. Niedziela po Trójcy Świętej
Ps 22, 23-24, 27-32 Joz. 24, 14-17, 26-27 I Kor 1, 26-31

Wspominamy dziś zmarłego rok temu, 9 listopada 2017 r., Andrzeja Roberta Kowalskiego, naszego współwyznawcę, głęboko zaangażowanego w pracę na rzecz Kościoła ewangelicko-reformowanego, wieloletniego delegata warszawskiej parafii na Synod, członka Kolegium Kościelnego, aktywnego działacza Diakonii, człowieka rozlicznych talentów, o wielkim poczuciu humoru. Wraz z całym zborem łączymy się w modlitwie i wspomnieniu pana Andrzeja.

1. Nabożeństwo w przyszłą niedzielę, 18 listopada, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo będzie nagrywane do radia i nadane w I Niedzielę Adwentu, 2 grudnia.
2. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
3. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Dziś po nabożeństwie odbędzie się spotkanie delegatów na Synod.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
6. Zajęcia studium biblijnego o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 odbędą się w środę, 14 listopada. Również w środę, 14 listopada, odbędzie się o godz. 19.00 spotkanie medytacyjne.
7. W sobotę, 17 listopada, odbędzie się w Warszawie jesienna sesja Synodu naszego Kościoła. Obrady rozpoczniemy nabożeństwem w kościele o godz. 9.30, które poprowadzi ks. Michał Jabłoński. Zapraszamy parafian do udziału w obradach!
8. Przedkonfirmacyjne zajęcia religii odbędą się w niedzielę, 18 listopada, o godz. 13.00.
9. W niedzielę, 18 listopada, o godz. 19.00, chór naszego Kościoła wystąpi z okazji 100-lecia niepodległości w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach przy ul. 11 listopada 4. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy na koncert!
10. Parafia ewangelicko-reformowana w Żychlinie zaprasza na konferencję „Rocznica odzyskania niepodległości – dążenia niepodległościowe polskich ewangelików”, która odbędzie się 23 listopada br. w Żychlinie. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
11. W sobotę, 1 grudnia, o godz. 16.00 odbędzie się jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru, poświęcone m.in. sprawozdawczości i wyborowi proboszcza warszawskiej parafii. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają członkowie parafii, którzy opłacają na bieżąco składki.
12. W niedzielę, 2 grudnia, odbędzie się po nabożeństwie coroczna loteria diakonijna, z której dochód przeznaczony jest na pomoc charytatywną. Prosimy o przynoszenie fantów do kancelarii parafii.
13. Z radością informujemy, że w tegorocznej kweście na naszym cmentarzu zebraliśmy – mocno wspierani przez ludzi kultury – ponad 18 tys. zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim kwestarzom za udział w kweście, a także organizatorom i osobom zaangażowanym w prowadzenie kawiarenki!
14. W poniedziałek, 12 listopada, parafia będzie nieczynna.
15. Gorąco apelujemy do parafian o pomoc w organizacji niedzielnych herbatek. W kancelarii parafii znajduje się lista dyżurów. Bardzo prosimy o wpisywanie się na listę!
16. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 769 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.