25. Niedziela – ostatnia niedziela roku kościelnego
Niedziela Wieczności

Ps 126 Obj 21, 1-7 Mt 25, 1-13
Kaz.: Iz 65, 17-25

W dniu Jej urodzin – 25 listopada – wspominamy Karolinę Hansen – Inkę. Była członkiem parafii ewangelicko-augsburskiej, ale w ostatnich latach życia bardzo często przychodziła do nas w niedzielę na nabożeństwa, bo – jak mówiła – było Jej tu „bliżej”. Z wielką atencją dbała o pamięć rodziny Jej męża – Hansenów – lekarzy, architektów. Była osobą niezwykle pogodną. Z dużym poczuciem humoru. Spolegliwą we właściwym tego słowa znaczeniu: tolerancyjną, a jednocześnie bardzo skromną. Pracowała
w wydawnictwie „Ossolineum” jako samodzielny redaktor i zawsze była gotowa wysłuchać innych poglądów, argumentów i - akceptując je lub nie – dalej podtrzymywać przyjaźń. Bardzo nam – Jej przyjaciołom - brakuje Karoliny Hansen.

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w pierwszą Niedzielę Adwentu, 2 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30  i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie. W niedzielę, 2 grudnia, Diakonia organizuje po nabożeństwie coroczną loterię fantową, z której dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym. Bardzo prosimy o przynoszenie fantów do kancelarii parafii!
4. Dzisiaj odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 kolejny koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpi Andreas Jost ze Szwajcarii. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
5. Zajęcia studium biblijnego o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 odbędą się w środę, 28 listopada. Również w środę odbędzie się o godz. 19.00 spotkanie medytacyjne. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
6. W czwartek, 29 listopada, o godz. 17.30, odbędzie się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w kościele Św. Marcina przy ul. Piwnej.
7. W sobotę, 1 grudnia, o godz. 16.00 odbędzie się jesienne Ogólne Zgromadzenie Zboru, poświęcone m.in. sprawozdawczości i wyborowi proboszcza warszawskiej parafii. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze mają członkowie parafii, którzy opłacają na bieżąco składki. Prosimy o zabranie ze sobą prowiantu!
8. W poniedziałek, 3 grudnia, odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00 comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, które będzie nagrywane do radia. Serdecznie zapraszamy!
9. W czwartek, 6 grudnia, o godz. 18.30, odbędzie się w sali zborowej naszej parafii kameralny koncert Tomasza Żółtko. Występ utrzymany będzie w konwencji wieczoru autorskiego, podczas którego artysta wykona swoje utwory i przeczyta kilka swoich wierszy. Pragnieniem artysty jest, aby spotkanie mogło stać się okazją do złożenia świadectwa o Jezusie Chrystusie, stąd gorąca prośba, abyśmy zachęcili do udziału w koncercie nie tylko swoich współwyznawców, ale też przyjaciół i znajomych. Serdecznie zapraszamy!
10. W niedzielę, 9 grudnia, po nabożeństwie, odbędzie się mini-jarmark świąteczny, z którego dochód będzie przeznaczony na potrzeby żłobka w Beninie w Afryce. Można będzie zakupić wytwory rękodzielnicze wykonane przez nasze parafianki. Serdecznie zapraszamy do udziału w jarmarku!
11. Gorąco apelujemy do parafian o pomoc w organizacji niedzielnych herbatek! W kancelarii parafii znajduje się lista dyżurów, na którą prosimy się wpisywać!
12. Parafia ewangelicko-reformowana w Żychlinie wydała piękną, bogato ilustrowaną książkę poświęconą lapidarium Kościoła ewangelicko-reformowanego w Żychlinie. Kupując publikację wspieramy renowację i ratowanie unikatowych zabytków. Książka jest do nabycia w kancelarii parafii w cenie 25 zł.
13. Rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na paczki świąteczne dla dzieci ze Szkoły Niedzielnej. Lista ofiar jest wyłożona w kancelarii parafii. Również w kancelarii wystawiona jest puszka na ofiary na zakup choinek.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 796 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.