1. Niedziela w Adwencie

Ps 24 Jr 23, 5-8 Rz 13, 8-14
Kaz. Łk 1, 26-38

1. Nabożeństwo w drugą Niedzielę Adwentu, 9 grudnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne w przyszłą niedzielę, 9 grudnia, rozpocznie się o godz. 19.00.
2. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie. Dzisiaj, po nabożeństwie Diakonia organizuje coroczną loterię fantową, z której dochód przeznaczony będzie na pomoc potrzebującym. Zapraszamy do udziału!
4. Rozpoczynamy sprzedaż świec diakonijnych w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Świece można nabyć w przedsionku kościoła. Zachęcamy do zakupu świec!
5. W poniedziałek, 3 grudnia, odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00 comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, które będzie nagrywane do radia. Serdecznie zapraszamy!
6. Zajęcia studium biblijnego o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 odbędą się w środę, 5 grudnia. Również w środę odbędzie się o godz. 19.00 spotkanie medytacyjne. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. W czwartek, 6 grudnia, o godz. 18.30, odbędzie się w sali parafialnej kameralny koncert Tomasza Żółtko. Występ utrzymany będzie w konwencji wieczoru autorskiego, podczas którego artysta wykona swoje utwory i przeczyta kilka swoich wierszy. Pragnieniem artysty jest, aby spotkanie mogło stać się okazją do złożenia świadectwa o Jezusie Chrystusie, stąd gorąca prośba, abyśmy zachęcili do udziału w koncercie nie tylko swoich współwyznawców, ale też przyjaciół i znajomych. Serdecznie zapraszamy!
8. W niedzielę, 9 grudnia, po nabożeństwie, odbędzie się mini-jarmark świąteczny, z którego dochód będzie przeznaczony na potrzeby żłobka w Beninie w Afryce. Można będzie zakupić wytwory rękodzielnicze wykonane przez nasze parafianki. Serdecznie zapraszamy do udziału w jarmarku!
9. W niedzielę, 16 grudnia, odbędzie się po nabożeństwie, o godz. 12.00, kolejne spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Spotkanie odbywa się w sali konferencyjnej na parterze parafii.
10. Również w niedzielę, 16 grudnia, odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 ostatni w tym roku koncert z cyklu Śródmiejskich Koncertów Organowych, a wystąpi Krzysztof Urbaniak. Wstęp wolny, zapraszamy!
11. Parafia ewangelicko-reformowana w Żychlinie wydała piękną, bogato ilustrowaną książkę poświęconą lapidarium Kościoła ewangelicko-reformowanego w Żychlinie. Kupując publikację wspieramy renowację i ratowanie unikatowych zabytków. Książka-cegiełka jest do nabycia w kancelarii parafii w cenie 25 zł.
12. Prowadzimy zbiórkę pieniędzy na paczki świąteczne dla dzieci ze Szkoły Niedzielnej. Lista ofiar jest wyłożona w kancelarii parafii. Również w kancelarii wystawiona jest puszka na ofiary na zakup choinek.
13. Gorąco apelujemy do parafian o pomoc w organizacji niedzielnych herbatek! W kancelarii parafii znajduje się lista dyżurów, na którą prosimy się wpisywać!
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 529 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.