1. Niedziela po Epifanii – Święto Chrztu Pańskiego
Ps 89 Rz 12, 1-8 Mt 3, 13-17
Kazanie: Joz 3, 5-11.17

1. Nabożeństwo w 2. Niedzielę po Epifanii, 20 stycznia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
2. Dzisiaj po nabożeństwie zapraszamy na krótki koncert kolęd w wykonaniu zespołu Modo Maiorum.
3. Lekcje Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Studium biblijne o godz. 18.00 i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła o godz. 19.00 odbędą się w środę, 16 stycznia. Również w środę odbędzie się o godz. 19.00 spotkanie medytacyjne.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Parafia ewangelicko-augsburska Św. Trójcy zaprasza wszystkie Panie na Ewangelickie Spotkanie Kobiet, które odbędzie się w środę, 16 stycznia, o godz. 18.00 w sali parafialnej przy Kredytowej 4. Spotkanie będzie miało formę warsztatów z psychologiem pod hasłem „Uwierz w siebie”. Serdecznie zapraszamy!
8. W ramach cyklu "Ewangelik reformowany – co jest podstawą naszej wiary?" będziemy rozmawiać o sakramentach, a konkretnie o Wieczerzy Pańskiej; o tym, jak inne wspólnoty chrześcijańskie ją widzą i czym jest ona dla nas. Spotkanie odbędzie się po nabożeństwie w niedzielę, 20 stycznia, a poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska.
9. Jak co roku, w dniach 18 – 25 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego hasłem są słowa: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20). Nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele odbędzie się w czwartek, 24 stycznia, o godz. 18.00 i będzie nagrywane przez telewizję. Kazanie wygłosi ks. Roberto Saltini z Ruchu Focolari. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie, jak również we wszystkich nabożeństwach ekumenicznych. Programy nabożeństw dostępne są w kościele na tablicy i w kancelarii parafii.
10. W niedzielę, 27 stycznia, o godz. 19.00 odbędzie się w naszym kościele koncert inaugurujący cykl Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpi Damian Skowroński. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
11. W kancelarii parafii można nabyć nowo wydane książki: Ewangelicy w Niepodległej w opracowaniu redaktorów Ewy Jóźwiak i Michała Karskiego i publikację ks. Miroslava Danyś’a pt. Diakonia w sercu Europy. Również do nabycia są Kalendarz ewangelicki 2019 oraz Z Biblią na co dzień 2019, a także ostatni ubiegłoroczny – czwarty – numer „Jednoty”. Przypominamy o uiszczaniu opłaty za prenumeratę tego czasopisma.
12. Apelujemy do parafian o pomoc w organizacji niedzielnych herbatek! W kancelarii parafii znajduje się lista dyżurów, na którą prosimy się wpisywać!
13. Diakonia naszego Kościoła informuje, że – jak co roku – można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są też wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła.
14. Czapki i rękawiczki pozostawione w kościele są do odebrania w kancelarii parafii.
15. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 973 zł.