3. Niedziela po Epifanii
Ps 86, 1-11.17 2 Krl 5, 1.9-15 Rz 1, 13-17
Kazanie: J 4, 5-14

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 3 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele koncert inaugurujący cykl Śródmiejskich Koncertów Organowych. Wystąpi Damian Skowroński. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
3. Ostatnie przed feriami zajęcia studium biblijnego odbędą się w środę, 30 stycznia, o godz. 18.00, natomiast zajęcia na temat nauki Kościoła nie odbędą się w najbliższą środę. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła zostaną wznowione w środę, 13 lutego, o godz. 18.00 i 19.00.
4. W środę, 30 stycznia, odbędzie się o godz. 19.00 spotkanie medytacyjne.
5. Próby chóru naszego Kościoła zostają zawieszone na czas ferii – następna próba po przerwie odbędzie się we wtorek, 12 lutego, o godz. 18.00.
6. W poniedziałek, 4 lutego, o godz. 18.00 odbędzie się cykliczne nabożeństwo ekumeniczne w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2A.
7. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
8. W niedzielę, 17 lutego, podczas nabożeństwa ks. Michał Jabłoński zostanie wprowadzony w urząd proboszcza. Uroczystość poprowadzi biskup naszego Kościoła, ks. Marek Izdebski.
9. W niedzielę, 24 lutego, odbędzie się w parafii o godz. 12.00 spotkanie nt. Pragmatyki kościelnej. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
10. Diakonia naszego Kościoła informuje, że można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. Na tablicy ogłoszeń w parafii wywieszone są też dane osób potrzebujących naszej pomocy, którym możemy przekazać 1% podatku dochodowego.
11. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 1382 zł. Kolekta ta zostanie przeznaczona na WOŚP.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.