Ostatnia niedziela po Epifanii
Ps 97 2 Kor 4,6-10 Mt 17,1-9
Kazanie: 2 Mż 3,1-15

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w niedzielę, 27 stycznia br., zmarł w wieku 88 lat, śp. Jan Nelken, nasz współwyznawca, prawnik, służący swoją wiedzą fachową w pracach nad aktami prawnymi Kościoła i parafii. Pożegnanie pana Jana Nelkena odbędzie się w poniedziałek, 11 lutego, o godz. 12.00 w kaplicy naszego cmentarza przy ul. Żytniej 42.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 10 lutego, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę, 10 lutego, rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Matylda Winnicka.
2. Również w przyszłą niedzielę, 10 lutego, o godz. 12.00, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany – co jest podstawą naszej wiary?” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Zapraszamy do udziału!
3. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. W poniedziałek, 4 lutego, o godz. 18.00 odbędzie się cykliczne nabożeństwo ekumeniczne w ewangelicko-augsburskim kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2A.
5. Spotkanie medytacyjne odbędzie się w środę, 6 lutego, o godz. 19.00.
6. Próby chóru naszego Kościoła zostaną wznowione od wtorku, 12 lutego, o godz. 18.00.
7. W niedzielę, 17 lutego, ks. Michał Jabłoński zostanie podczas nabożeństwa wprowadzony w urząd proboszcza. Uroczystość poprowadzi biskup naszego Kościoła, ks. Marek Izdebski.
8. W poniedziałek, 18 lutego, Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza na prezentację filmu „Syria na trzy miesiące przed wojną”. Spotkanie odbędzie się o godz. 17.30 w sali parafii ewangelicko-augsburskiej przy Kredytowej 4. Serdecznie zapraszamy!
9. W niedzielę, 24 lutego, odbędzie się w parafii o godz. 12.00 spotkanie nt. Pragmatyki kościelnej. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
10. Diakonia naszego Kościoła informuje, że można przekazać 1% podatku dochodowego na cele statutowe Diakonii. Dane do wpisu na formularzu PIT wywieszone są na tablicy ogłoszeń w parafii i widnieją na stronie internetowej parafii i Kościoła. Paski z danymi są wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła. Na tablicy ogłoszeń w parafii wywieszone są też dane osób potrzebujących naszej pomocy, którym możemy przekazać 1% podatku dochodowego.
11. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 651 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.