2. Niedziela przed postem Sexagesime
Ps. 119, 89-91.105.116 Iz. 55, 6-12a Łk 8, 4-15
Kaz.: Dz 16, 9-15

W 7. rocznicę śmierci wspominamy zmarłego 23 lutego 2012 roku – w wieku 56 lat – ks. Lecha Trandę, syna ks. Bogdana i Wandy Trandów. Ks. Lech Tranda był duchownym naszego Kościoła, proboszczem zboru warszawskiego, pastorem parafii w Kleszczowie. Pełnił również funkcje radcy duchownego Konsystorza, przewodniczącego ds. mediów naszego Kościoła, redaktora naczelnego „Jednoty”, był członkiem Komisji bioetycznej przy Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu i wiceprzewodniczącym Tymczasowej Rady Zarządzającej Komitetu Krajowego UNICEF-Polska. Pamiętamy Go jako człowieka wielkiego serca i otwartości, niosącego natychmiastową pomoc osobom potrzebującym, zarówno w Kościele, jak i w całym kraju i za jego granicami.
Wdzięczni Bogu za Jego życie i pracę wspominamy ks. Lecha łącząc się z Jego Rodziną i Przyjaciółmi!

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 3 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj, po nabożeństwie, o godz. 12.00, odbędzie się spotkanie nt. Pragmatyki kościelnej. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
3. Dziś wieczorem odbędzie się w naszym kościele o godz. 19.00 recital organowy w ramach Międzynarodowych Koncertów Organowych, a wystąpi Ennio Cominetti z Włoch. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
4. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 27 lutego, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę o godz. 19.00.
8. Kobiety wszystkich wyznań zapraszają na nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy w piątek, 1 marca br., o godz. 18.00 do katedry prawosławnej przy al. Solidarności 52.
9. Za tydzień, 3 marca, zapraszamy po nabożeństwie do sali parafialnej na film z wycieczki na pogranicze litewsko-polskie nakręcony przez Elżbietę i Wojciecha Baranów. Serdecznie zapraszamy do wspomnień z wycieczki!
10. W poniedziałek, 4 marca, cykliczne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w naszym kościele o godz. 18.00. Zapraszamy!
11. Protokół Ogólnego Zgromadzenia Zboru z 1 grudnia 2018 r. jest do wglądu w kancelarii parafii.
12. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne udostępnione są na tablicy ogłoszeń w parafii, przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii i Kościoła.
13. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 974 zł. Dzisiejsza kolekta przeznaczona zostanie na pomoc dla Doroty Kowalskiej na rehabilitację porażenia mózgowego.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.