Niedziela Przedpostna – Estomihi

Ps. 31, 2-6 Am 5, 21-24 1 Kor 13, 1-13
Kaz.: Łk 10, 38-42

1. Nabożeństwo w 1. Niedzielę Pasyjną, 10 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo wieczorne w niedzielę, 10 marca, rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
2. Zapraszamy dzisiaj po nabożeństwie do sali parafialnej na film z wycieczki na pogranicze litewsko-polskie nakręcony przez Elżbietę i Wojciecha Baranów. Serdecznie zapraszamy do wspomnień z wycieczki!
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Dzisiaj o godz. 13.00 odbędą się zajęcia przedkonfirmacyjne.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. W poniedziałek, 4 marca, odbędzie się o godz. 18.00 cykliczne nabożeństwo ekumeniczne w naszym kościele, a kazanie wygłosi ks. Grzegorz Giemza. Zapraszamy!
8. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 6 marca, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę o godz. 19.00.
9. Informujemy, że odbędą się jeszcze dwa spotkania robocze nad projektem Pragmatyki kościelnej w niedziele 10 i 17 marca po nabożeństwie. Wszystkich chętnych do pracy nad projektem Pragmatyki serdecznie zapraszamy!
10. W poniedziałek, 18 marca, odbędzie się spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego poświęcone prezentacji książki „Ewangelicy w Niepodległej” pod redakcją Ewy Jóźwiak i Michała Karskiego. Spotkanie odbędzie się o godz. 17.30 w siedzibie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
11. Kolegium Kościelne zwołuje wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się w sobotę, 23 marca, o godz.16.00 w naszej parafii. Zawiadomienia papierowe są do odbioru w kancelarii parafii. Zebranie będzie poświęcone m.in. wyborom prezesa i członków Kolegium Kościelnego następnej kadencji. Zgodnie z Regulaminem parafii każdy członek zboru mający czynne prawo wyborcze może zgłaszać kandydatów do gremiów kościelnych, a kandydaci winni wyrazić zgodę na piśmie lub – na zebraniu – do protokołu. Czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną na bieżąco. W kancelarii parafii można zapoznać się z protokołem z poprzedniego zgromadzenia.
12. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne udostępnione są na tablicy ogłoszeń w parafii, przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii i Kościoła.
13. Kolekta z ostatniej niedzieli, przeznaczona na rehabilitację Doroty Kowalskiej, wyniosła 944 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.