1. Niedziela Pasyjna - Invocavit
Ps. 91, 1-4.11.12 1 Mż 3, 1-24 Mt 4, 1-11
Kaz.: Hbr 4, 14-16

1. Nabożeństwo w 2. Niedzielę Pasyjną, 17 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzą je Matylda Winnicka i Mateusz Jelinek.
2. Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się spotkanie robocze nad projektem Pragmatyki kościelnej. Następne spotkanie za tydzień, w niedzielę 17 marca. Wszystkich chętnych do pracy nad projektem serdecznie zapraszamy!
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
6. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 13 marca, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę o godz. 19.00.
7. Parafia ewangelicko-augsburska Św. Trójcy serdecznie zaprasza do udziału w Ewangelickim Spotkaniu Kobiet, które odbędzie się w parafii przy ul. Kredytowej 4 w środę, 13 marca, o godz. 18.00. Temat spotkania: "O nieszczęśliwych kobietach w Biblii" przygotuje diakon Małgorzata Gaś.
8. W poniedziałek, 18 marca, odbędzie się spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego poświęcone prezentacji książki „Ewangelicy w Niepodległej” pod redakcją Ewy Jóźwiak i Michała Karskiego. Spotkanie odbędzie się o godz. 17.30 w siedzibie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!
9. Kolegium Kościelne zwołuje wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się w sobotę, 23 marca, o godz.16.00 w naszej parafii. Zebranie będzie poświęcone m.in. wyborom prezesa i członków Kolegium Kościelnego następnej kadencji. Zgodnie z Regulaminem parafii każdy członek zboru mający czynne prawo wyborcze może zgłaszać kandydatów do gremiów kościelnych, a kandydaci winni wyrazić zgodę na piśmie lub – na zebraniu – do protokołu. Czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. W kancelarii parafii można zapoznać się z protokołem z poprzedniego zgromadzenia. Lista dotychczas zgłoszonych kandydatów do Kolegium jest wywieszona na tablicy ogłoszeń. Ze względu na obszerny porządek obrad, prosimy o zaopatrzenie się w prowiant!
10. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne udostępnione są na tablicy ogłoszeń w parafii, przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii i Kościoła.
11. Parafia ewangelicko-reformowana w Zelowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w koloniach letnich w Zelowie i w obozie dla skautów – Rangerów – w Pstrążnej. Informacje szczegółowe są wywieszone na tablicy ogłoszeń.
12. Prosimy parafian o zgłaszanie się na niedzielne dyżury herbatkowe! Lista znajduje się w kancelarii.
13. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 750 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.