2. Niedziela Pasyjna - Reminiscere

Ps. 10, 4.11-1.17-18 Rz 5, 1-8 J 3, 14-21
Kaz. Iz 5, 1-7
Wspominamy dzisiaj, w 17. rocznicę śmierci, śp. Jadwigę Rydzewską, pracownika wydziału architektury Politechniki Warszawskiej, urodzoną 2 lutego 1922 roku, a zmarłą 15 marca 2002 roku w Warszawie, córkę Bronisława Rydzewskiego, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, urodzonego 3 kwietnia 1884 roku w Wilnie, zmarłego 16 września 1945 roku. Wspominamy także jej matkę Wandę, urodzoną 19 sierpnia 1893 roku, a zmarłą 8 listopada 1960 roku. W modlitwie i wspomnieniu łączymy się z rodziną i bliskimi pani Jadwigi.

1. Nabożeństwo w 3. Niedzielę Pasyjną, 24 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się spotkanie robocze nad projektem Pragmatyki kościelnej. Wszystkich chętnych do pracy nad projektem serdecznie zapraszamy!
3. Za tydzień, 24 marca, po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany – co jest podstawą naszej wiary?” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Zapraszamy do udziału!
4. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 20 marca, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę o godz. 19.00.
8. W poniedziałek, 18 marca, odbędzie się o godz. 17.30 w naszej parafii spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego poświęcone prezentacji książki „Ewangelicy w Niepodległej” pod redakcją Ewy Jóźwiak i Michała Karskiego. Serdecznie zapraszamy!
9. Kolegium Kościelne zwołuje wiosenne Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się w sobotę, 23 marca, o godz.16.00 w naszej parafii. Zebranie będzie poświęcone m.in. wyborom prezesa i członków Kolegium Kościelnego następnej kadencji. Zgodnie z Regulaminem parafii każdy członek zboru mający czynne prawo wyborcze może zgłaszać kandydatów do gremiów kościelnych, a kandydaci winni wyrazić zgodę na piśmie lub – na zebraniu – do protokołu. Czynne prawo wyborcze mają pełnoletni członkowie parafii, którzy opłacają składkę parafialną. W kancelarii parafii można zapoznać się z protokołem z poprzedniego zgromadzenia i ze sprawozdaniami. Lista dotychczas zgłoszonych kandydatów do Kolegium jest wywieszona na tablicy ogłoszeń. Ze względu na obszerny porządek obrad, prosimy o zaopatrzenie się w prowiant!
10. Diakonia informuje, że w niedzielę, 24 marca, rozdawane będą, jak co roku, skarbonki diakonijne na ofiary na cele charytatywne. Zbiórka skarbonek odbędzie się w Niedzielę Palmową, tj. 14 kwietnia.
11. W niedzielę, 24 marca, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Hanna Dys. Wstęp wolny, zapraszamy!
12. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne udostępnione są na tablicy ogłoszeń w parafii, przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii i Kościoła.
13. Parafia ewangelicko-reformowana w Zelowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w koloniach letnich w Zelowie i w obozie dla skautów – Rangerów – w Pstrążnej. Informacje szczegółowe są wywieszone na tablicy ogłoszeń.
14. Prosimy parafian o zgłaszanie się na niedzielne dyżury herbatkowe! Lista znajduje się w kancelarii.
15. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 570 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.