3. Niedziela Pasyjna - Oculi
Ps. 34, 16-23 Jr 20, 7-11a Łk 9, 57-62
Kaz. Ef 5, 1-2.8-9

Zawiadamiamy ze smutkiem, że 16 marca br., zmarł nagle, w wieku 75 lat, śp. Maciej Kostrzębski, syn Czesława i Marii Teresy z domu Froelich. Pożegnanie Zmarłego odbyło się wczoraj, na naszym cmentarzu. W modlitwie łączymy się z żoną, córką, synem i dalszą rodziną pana Macieja Kostrzębskiego.

1. Nabożeństwo w 4. Niedzielę Pasyjną, 31 marca, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Roman Lipiński. Nabożeństwo będzie nagrywane do radia.
2. Dzisiaj po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany – co jest podstawą naszej wiary?” prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską. Zapraszamy do udziału!
3. Dzisiaj, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert z cyklu Międzynarodowych Koncertów Organowych. Wystąpi Hanna Dys. Wstęp wolny, zapraszamy!
4. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
5. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 27 marca, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę o godz. 19.00.
8. Dzisiaj rozdane zostały skarbonki diakonijne na ofiary na cele charytatywne. Zbiórka skarbonek odbędzie się w Niedzielę Palmową, tj. 14 kwietnia.
9. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne udostępnione są na tablicy ogłoszeń w parafii, przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii i Kościoła.
10. W czasie wczorajszego Ogólnego Zgromadzenia Zboru wybraliśmy prezesa i członków Kolegium następnej kadencji. Gratulujemy wybranym! Wyniki wyborów są do wglądu na tablicy ogłoszeń w parafii.
11. Parafia ewangelicko-reformowana w Zelowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w koloniach letnich w Zelowie i w obozie dla skautów – Rangerów – w Pstrążnej. Informacje szczegółowe są wywieszone na tablicy ogłoszeń.
12. Prosimy parafian o zgłaszanie się na niedzielne dyżury herbatkowe! Lista znajduje się w kancelarii.
13. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 789 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.