4. Niedziela Pasyjna - Laetare
Ps. 8, 6-13 Iz 54, 7-10 2 Kor 1, 3-7
Kaz. J 6, 47-51

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w 5. Niedzielę Pasyjną, 7 kwietnia, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je ks. Michał Jabłoński.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
4. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
5. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 3 kwietnia, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę o godz. 19.00.
6. Zbiórka skarbonek diakonijnych na ofiary na cele charytatywne odbędzie się w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia.
7. Również w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia, odbędzie się po nabożeństwie zebranie delegatów na Synod.
8. Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w XXIII Forum Ewangelickim, organizowanym pod przewodnim tytułem "Szczyro prowda" protestantów a fake-newsy i internet, zaplanowanym na 27-29 września 2019 r. Bliższe informacje i formularze zgłoszeń są wywieszone na tablicy ogłoszeń w parafii.
9. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne udostępnione są na tablicy ogłoszeń w parafii, przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii i Kościoła.
10. Do odbioru lub nabycia w kancelarii parafii jest najnowszy numer „Jednoty” 1/2019, poświęcony reformatorowi Ulrychowi Zwingliemu w 500-lecie rozpoczęcia jego działalności. Zachęcamy do prenumeraty naszego kwartalnika!
11. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 685 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.