Niedziela Palmowa
Ps.69, 2-4.8-10.21-22.30 Iz 50, 4-9 J 12, 12-19
Kaz. Flp 2, 5-11

1. W Wielki Czwartek, 18 kwietnia, o godz. 18.00, w sali parafialnej będzie miało miejsce przygotowanie do Wieczerzy Pańskiej, które poprowadzą ks. Roman Lipiński i ks. Michał Jabłoński. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w Wielki Piątek, 19 kwietnia, rozpocznie się o godz. 17.00, dwa nabożeństwa z Wieczerzą Pańską w Niedzielę Wielkanocną, 21 kwietnia, rozpoczną się o godz. 8.30 i 10.30. Nabożeństwo w Poniedziałek Wielkanocny, 22 kwietnia, rozpocznie się o godz. 10.30. Dzisiejsze nabożeństwo wieczorne z Wieczerzą Pańską odbędzie się o godz. 19.00 i poprowadzą je Matylda Winnicka i ks. Michał Jabłoński.
2. Dzisiaj, po nabożeństwie, odbędzie się zebranie delegatów na Synod.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. Diakonia dyżuruje w środy w godz. 11.00-13.00 i w niedziele po nabożeństwie.
5. Lekcja religii dla młodzieży odbędzie się dzisiaj o godz. 13.00.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Studium biblijne i zajęcia na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 24 kwietnia, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne odbędzie się również w środę, 24 kwietnia, o godz. 19.00.
8. Dziś po południu, o godz. 16.00, odbędzie się Marsz Pamięci upamiętniający 76. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Marsz rozpocznie się pod pomnikiem Bohaterów Getta przy ul. Zamenhofa.
9. Informacje i formularze zgłoszeń do udziału w XXIII Forum Ewangelickim, zaplanowanym na 27-29 września 2019 r. w Łodzi, są wywieszone na tablicy ogłoszeń w parafii.
10. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne udostępnione są na tablicy ogłoszeń w parafii, przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii i Kościoła.
11. Propozycje kolonii letnich w Zelowie i obozu w Pstrążnej dla dzieci i młodzieży wywieszone są na tablicy ogłoszeń.
12. Kolejne spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany – co jest podstawą naszej wiary?”, prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską, odbędzie się w niedzielę, 28 kwietnia, po nabożeństwie, o godz. 12.00. Zapraszamy do udziału w spotkaniu!
13. W niedzielę, 28 kwietnia, odbędzie się zbiórka pieniężna na pomoc dla Szymona Rivery Salazara, ośmioletniego chłopca, ciężko chorego na płuca. Zbiórkę organizuje Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ofiary będą zbierane po nabożeństwie w przedsionku kościoła.
14. Kolejny koncert w ramach Międzynarodowych Koncertów Organowych odbędzie się w naszym kościele w niedzielę, 28 kwietnia, o godz. 19.00, a wystąpi Felix Friedrich z Niemiec. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!
15. Prosimy o wpisywanie się na listę dyżurów przy niedzielnej herbatce. Uprzejmie przypominamy, że dobrym zwyczajem po herbatce było składanie ofiar na cele diakonijne. Koszyczki na ofiary są ustawione na stołach.
16. Ukazał się dodruk książki „Ewangelicy w Niepodległej”, którą można nabyć w parafii.
17. W dniach 19-22 kwietnia kancelaria parafii będzie nieczynna.
18. Kolekta z ostatniej niedzieli wyniosła 937 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.