1. Niedziela po Wielkanocy – Quasimodogeniti
Ps. 116, 1-9;    Iz 40, 26-31;     J 20,19-20(21-23)24-29
Kaz. 1 P 1,3-9

1. Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w niedzielę, 5 maja, rozpocznie się o godz. 10.30, a poprowadzi je ks. Michał Jabłoński. W czasie nabożeństwa odbędzie się chrzest Leo Gregory’ego Barana, syna Agnieszki i Grzegorza Baranów.
2. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
3. Bezpośrednio po nabożeństwie odbędzie się w przedsionku kościoła zbiórka pieniężna na pomoc dla Szymona Rivery Salazara, ośmioletniego chłopca, ciężko chorego na płuca.
4. Również dzisiaj po nabożeństwie, o godz. 12.00, odbędzie się spotkanie z cyklu „Ewangelik reformowany? Co jest podstawą naszej wiary?”, prowadzone przez kaznodziejkę świecką Martę Borkowską.
5. O godz. 13.00 odbędą się dziś zajęcia dla młodzieży przedkonfirmacyjnej.
6. Dziś wieczorem, o godz. 19.00, odbędzie się w naszym kościele kolejny koncert w ramach Międzynarodowych Koncertów Organowych, a wystąpi Felix Friedrich z Niemiec. Wstęp wolny, zapraszamy!
7. W niedzielę, 5 maja, gościć będziemy panią Juttę Boysen z Kościoła ewangelickiego Niemiec Północnych, która po nabożeństwie spotka się z nami w sali zborowej i opowie o swojej pracy w Afryce.
8. We wtorek, 7 maja, o godz. 18.00 odbędzie się w parafii spotkanie delegatów na Synod.
9. Zajęcia studium biblijnego i na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 8 maja, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne też w środę o godz. 19.00.
10. Informacje na temat letnich kolonii w Zelowie i obozu w Pstrążnej znajdują się na tablicy ogłoszeń w parafii. Również na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje i formularze zgłoszeń dla chętnych do udziału w Forum Ewangelickim.
11. Ukazał się dodruk książki „Ewangelicy w Niepodległej”, którą można nabyć w parafii.
12. Informacje o możliwościach przekazania 1% podatku dochodowego na cele charytatywne udostępnione są na tablicy ogłoszeń w parafii, przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej parafii i Kościoła.
13. Prosimy o wpisywanie się na listę dyżurów przy niedzielnej herbatce. Uprzejmie przypominamy, że dobrym zwyczajem po herbatce było składanie ofiar na cele diakonijne. Koszyczki na ofiary są ustawione na stołach.
14. W dniach 1-3 maja kancelaria parafii jest nieczynna.
15. Kolekta z nabożeństw świątecznych wyniosła w sumie 3849 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.