2. Niedziela po Wielkanocy – Misericordias Domini
Ps. 23 Ez 34,1-2.9-16 J 10, 11-18
Kaz. 1 P 2,21b-25

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w poniedziałek, 29 kwietnia, zmarła po ciężkiej chorobie Maria Wolska-Brodzińska, nasza współwyznawczyni z parafii łódzkiej, aktywnie uczestnicząca w życiu Kościoła, osoba o wielkim sercu i pogodzie ducha, związana serdeczną przyjaźnią z wieloma członkami naszego zboru.
Pożegnanie Pani Marii odbędzie się w środę, 8 maja, o godz. 12.00, w kościele ewangelicko-reformowanym w Łodzi przy ul. Radwańskiej 37.
Łączymy się w modlitwie z Jej najbliższymi – mężem, synem i synową, wnuczkami, dalszą rodziną i przyjaciółmi.

1. Nabożeństwo w niedzielę, 12 maja, rozpocznie się o godz. 10.30 i poprowadzi je kaznodziejka świecka Marta Borkowska. Nabożeństwo wieczorne za tydzień, 12 maja, rozpocznie się o godz. 19.00 i poprowadzi je Mateusz Jelinek.
2. Dzisiaj gościmy panią Juttę Boysen z Kościoła ewangelickiego Niemiec Północnych, która po nabożeństwie spotka się z nami w sali zborowej i opowie o swojej pracy edukacyjnej i charytatywnej w Afryce.
3. Zajęcia Szkoły Niedzielnej odbywają się równolegle z nabożeństwem.
4. W poniedziałek, 6 maja, odbędzie się o godz. 18.00 w ewangelicko-augsburskim Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Puławskiej 2a cykliczne nabożeństwo ekumeniczne połączone z obchodami Ekumenicznych Dni Biblijnych. Swoimi refleksjami podzieli się Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Zapraszamy do udziału!
5. We wtorek, 7 maja, o godz. 18.00 odbędzie się w parafii spotkanie delegatów na Synod.
6. Próby chóru naszego Kościoła odbywają się we wtorki i piątki o godz. 18.00.
7. Zajęcia studium biblijnego i na temat nauki naszego Kościoła odbędą się w środę, 8 maja, o godz. 18.00 i 19.00. Spotkanie medytacyjne też w środę o godz. 19.00.
8. W dniach 11-12 maja odbywać się będzie w Zelowie Synod naszego Kościoła.
9. W sobotę, 18 maja, odbędzie się w naszym kościele Noc Muzeów, w której co roku bierzemy udział. Zapraszamy!
10. W niedzielę, 19 maja, w czasie nabożeństwa, zostanie wprowadzone w urząd nowowybrane Kolegium Kościelne.
11. Informacje na temat letnich kolonii w Zelowie i obozu w Pstrążnej znajdują się na tablicy ogłoszeń w parafii. Również na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje i formularze zgłoszeń dla chętnych do udziału w Forum Ewangelickim.
12. Ukazał się dodruk książki „Ewangelicy w Niepodległej”, którą można nabyć w parafii.
13. Prosimy o wpisywanie się na listę dyżurów przy niedzielnej herbatce.
14. Kolekta z ostatniego nabożeństwa wyniosła 622 zł.

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie.
Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.